Project

Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ)Met excellente Supply Chains maakt Zuid-Nederland het verschil ten opzichte van andere concurrerende regio’s in Nederland en Europa. Supply Chain activiteiten in Zuid-Nederland delen de aanwezige infrastructuur met andere gebruikers. Het is van groot belang dat we de infrastructuur zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk benutten. Het toepassen van slimme oplossingen is daarbij cruciaal en daarvoor is data nodig. Supply Chains lopen echter achter ten opzichte van andere sectoren als het gaat om het benutten van (aanwezige) data en het toepassen van nieuwe technieken om de potentiële datawaarde uit te bouwen. Bedrijven zijn vaak onbekend met de mogelijkheden en hebben vooroordelen over gebruik van datatechnieken. Met DDSZ halen we de vooroordelen en belemmeringen rondom toepassing van data- en digitaliseringstechnieken weg. 

Projectdoelstelling 
Het verhogen de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld in Zuid-Nederland waardoor de impact op de Supply Chains op het klimaat afneemt. Dit gebeurt middels vier proeftuinen rondom de data- en digitaliseringstechnieken: AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming), SSCC (Smart Supply Chain Contracts), Robotisering en Digital Twin.

Resultaten
Kwalitatieve outcome: 
•    Verduurzaming van het Supply Chain werkveld door processen op informatie uit data te baseren. Met datatechnieken wordt een slimmere bezetting van capaciteit gerealiseerd en worden onnodige handelingen voorkomen. Reductie van CO2-uitstoot draagt bij aan klimaattransitie;
•    Door afname van repeterende uitvoering stijgt de productiviteit, zelforganisatie en creativiteit. Dit draagt bij aan het opvangen van schaarste op de arbeidsmarkt;
•    Frictieloos werken in de keten doordat het manueel controleren van informatie niet meer nodig is. Machtsverhoudingen in de keten worden hierdoor kleiner; 
•    Versterking innovatievermogen bedrijfsleven;
•    Uitbouwen van het open innovatiesysteem, met learning communities;
•    Ontwikkelen van toekomstbestendige werknemers;
•    Vergroten van schaalbaarheid en aanpassingsvermogen bij bedrijven. Een bedrijf kan sneller en makkelijker nieuwe medewerkers aanhaken of robots inzetten die repeterend of zwaar werk kunnen doen.

Kwantitatieve output: 
•    DDSZ zorgt voor CO2-reductie door het terugdringen van wegtransport. Het gaat om een totale reductie van 3.000.000 wegkilometers en circa 2.000 ton CO2-reductie;
•    Met de prognose dat er buiten de 16 cases nog 100 bedrijven aan de slag gaan met DDSZ oplossingen, dan betekent dit circa 12.500 ton CO2-reductie;
•    Het realiseren van 16 bedrijfscases waar 5 tot 10 sectorbrede tools uitkomen;
•    Het opstarten van 3 onderzoekstrajecten op basis van de uitkomsten van pilots;
•    Het verspreiden van resultaten bij minimaal 250 andere bedrijven in de logistiek;
•    Het koppelen van 50 extra leden aan LCB.

Projectperiode
1 april 2021 t/m 31 december 2023.

Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant, REWIN, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek vormen samen de ‘koepel’ in het DDSZ-consortium. BUas is de penvoerder. De koepel ondersteunt de bedrijfscases, zorgt ervoor dat de opgedane kennis uit de cases leidt tot generieke oplossingen en innovaties voor de sector en faciliteert dat deze actief verspreid worden. De private partners in het consortium (MKB en grote bedrijven) voeren de cases uit. DDSZ wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant (LCB). 

Projectleider

Nicolien Hendrickx

Proeftuinen

Card Image
AVS
Lees Meer
Card Image
Digital Twin
Lees Meer
Card Image
Robotisering
Lees Meer
Card Image
Smart Supply Chain Contracts
Lees Meer

Nieuws

Omvangrijk subsidieproject versneller voor data- en digit...

Met DDSZ aan de slag om de digitaliseringsgraad in Zuid-Nederland te verhogen.

Lees meer

Werkveld maakt kennis met Augmented, Virtual & Mixed Reality

Aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe kennis ontwikkelen.

Lees meer

Brabantse ondernemers ervaren de kracht van robotisering.

Vetipak presenteert haar supply chain tijdens DDSZ-kennisevent.

Lees meer

Deelnemers en externe financiers