Project

Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ)Met excellente Supply Chains maakt Zuid-Nederland het verschil ten opzichte van andere concurrerende regio’s in Nederland en Europa. Supply Chain activiteiten in Zuid-Nederland delen de aanwezige infrastructuur met andere gebruikers. Het is van groot belang dat we de infrastructuur zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk benutten. Het toepassen van slimme oplossingen is daarbij cruciaal en daarvoor is data nodig. Supply Chains lopen echter achter ten opzichte van andere sectoren als het gaat om het benutten van (aanwezige) data en het toepassen van nieuwe technieken om de potentiële datawaarde uit te bouwen. Bedrijven zijn vaak onbekend met de mogelijkheden en hebben vooroordelen over gebruik van datatechnieken. Met DDSZ halen we de vooroordelen en belemmeringen rondom toepassing van data- en digitaliseringstechnieken weg. 

Projectdoelstelling 
Het verhogen de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld in Zuid-Nederland waardoor de impact op de Supply Chains op het klimaat afneemt. Dit gebeurt middels vier proeftuinen rondom de data- en digitaliseringstechnieken: AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming), SSCC (Smart Supply Chain Contracts), Robotisering en Digital Twin.

Projectperiode
1 april 2021 t/m 31 december 2023.

Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant, REWIN, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek vormen samen de ‘koepel’ in het DDSZ-consortium. BUas is de penvoerder. De koepel ondersteunt de bedrijfscases, zorgt ervoor dat de opgedane kennis uit de cases leidt tot generieke oplossingen en innovaties voor de sector en faciliteert dat deze actief verspreid worden. De private partners in het consortium (MKB en grote bedrijven) voeren de cases uit. DDSZ wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant (LCB). 

Projectleider

Nicolien Hendrickx

Proeftuinen

Card Image
Digital Twin
Bekijk de resultaten
Card Image
Robotisering
Bekijk de resultaten
Card Image
Smart Supply Chain Contracts
Bekijk de resultaten

Nieuws

Omvangrijk subsidieproject versneller voor data- en digit...

Met DDSZ aan de slag om de digitaliseringsgraad in Zuid-Nederland te verhogen.

Lees meer

Omvangrijk subsidieproject DDSZ feestelijk afgesloten

Zuid-Nederland spint garen bij nieuwe data- en digitaliseringstechnieken

Lees meer

Werkveld maakt kennis met Augmented, Virtual & Mixed Reality

Aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe kennis ontwikkelen.

Lees meer

Brabantse ondernemers ervaren de kracht van robotisering.

Vetipak presenteert haar supply chain tijdens DDSZ-kennisevent.

Lees meer

Deelnemers en externe financiers