Project

Regio Deal: Digitale Atlas van de Leefbare StadLogistics Community Brabant heeft voor de komende drie jaar een omvangrijke subsidie ontvangen voor logistieke kennisinnovatie vanuit de Regio Deal Midden West-Brabant Makes & Moves. Met het kennisinnovatieprogramma gaat LCB, samen met haar logistieke partners uit het werkveld en kennisinstellingen, onderzoek doen naar de visuele vertaling van logistieke data van personen- en goederenvervoer ten behoeve van een ‘leefbare stad’. 
 
Met de ontvangen subsidie wordt voor het LCB onderzoeksthema Leefbare Stad de weg vrij gemaakt voor intensivering van de regionale samenwerking en innovatie tussen ondernemers en overheid door praktijkgericht onderzoek vanuit de betrokken kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. De kracht van Brabant wordt hierdoor van binnenuit versterkt, waar LCB, een samenwerking tussen de  kennisinstellingen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences, een verbindende rol vervult. Anderzijds wordt met de Regiodeal kennisontwikkeling en kennisvalorisatie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs gestimuleerd. 
 
LCB-thema Leefbare Stad: Digitale Atlas van de Leefbare stad
Voor een leefbare stad zijn economische bereikbaarheid, vitaliteit en een gezond milieu belangrijke randvoorwaarden. Er zijn echter tal van factoren die deze balans continue beïnvloeden. Om beter inzicht te krijgen, te visualiseren en mogelijk te beïnvloeden is de ‘Digitale Atlas van de Leefbare stad’ ontwikkeld. Met dit digitale (3D) platform worden publieke en private databronnen gecombineerd en op een Google Maps-achtige wijze gepresenteerd aan de gebruikers. Hierdoor ontstaan o.a. inzichten over de interactie tussen personen- en goederenmobiliteit, stedelijke distributie en het vestigingsklimaat van bedrijventerreinen. Aan de hand van deze inzichten kunnen toekomstscenario’s worden verkend om vast te stellen wat de te verwachten impact is van een voorgenomen beleidskeuze op de logistieke branche. 
De ontvangen gelden worden onder andere ingezet om met name de private datasets verder uit te breiden en door te vertalen naar verschillende maatschappelijke en economische thema’s en vraagstukken. Zo wordt concreet nagedacht over de ontwikkeling van een thematische atlas die wordt ingezet voor multimodale transportbewegingen, bereikbare steden en evenementenlogistiek. 
 
Financiering
Naast cofinanciering vanuit regio Midden- en West-Brabant, leveren de betrokken partijen zelf ook een aanzienlijke bijdrage door middel van eigen uren. Daarmee komt de totale subsidieomvang op 2,8 miljoen euro. Aan de twee projecten werken mee: Argaleo, Goudappel Groep bv, Move Mobility, StraTopo, Rode Kruis en Next bv. Beide projecten zijn formeel op 1 januari 2021 van start gegaan en hebben een doorlooptijd van 3 jaar.

Projectleider

Leo Kemps

some
Directeur

Testimonials

Nieuws

Duurzame stadslogistiek vraagt om inzicht in stakeholders

Nieuw studentenonderzoek beschikbaar voor LCB Leefbare Stad.

Lees meer

Duurzame stadslogistiek mogelijk door slimme algoritmen

Fresh Brain Jesse Donkders ontwerpt nieuw rekenmodel

Lees meer

Emissieloze binnensteden krijgen vorm.

Fietskoeriers belangrijke schakel voor schone en slimme stadslogistiek.

Lees meer

's-Hertogenbosch tekent Green Deal met 30 partners.

Bevoorrading Bossche binnenstad: schoon en slim.

Lees meer

Kijk en vergelijk; Brabantse bedrijventerreinen in één oo...

Fresh Brain Daniel de Lint voegt status bedrijventerreinen toe aan Atlas Leefbare Stad.

Lees meer

Deelnemers en externe financiers