Logistics Community Brabant heeft voor de komende drie jaar een omvangrijke subsidie ontvangen voor logistieke kennisinnovatie vanuit de Regiodeal Midden West-Brabant Makes & Moves. Met het kennisinnovatieprogramma gaat LCB, samen met haar logistieke partners uit het werkveld en kennisinstellingen, onderzoek doen naar de economische haalbaarheid van een retourencentrum voor medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen. 
 
Met de ontvangen subsidie wordt voor het LCB onderzoeksthema Zorglogistiek de weg vrij gemaakt voor intensivering van de regionale samenwerking en innovatie tussen ondernemers en overheid door praktijkgericht onderzoek vanuit de betrokken kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. De kracht van Brabant wordt hierdoor van binnenuit versterkt, waar LCB, een samenwerking tussen de  kennisinstellingen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences, een verbindende rol vervult. Anderzijds wordt met de Regiodeal kennisontwikkeling en kennisvalorisatie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs gestimuleerd. 
 
LCB-thema Zorglogistiek: Retouren medicatie
Van een geheel andere orde zijn de ontwikkelingen in het gebruik van verpleeg- en verzorgingsartikelen (incontinentie, verbandstoffen, voedingssupplementen) en voorgeschreven medicatie. Steeds meer ontstaat het besef dat artikelen die overbodig zijn geworden, best nog wel een tweede leven verdienen. Momenteel komt een groot deel van deze overtollige artikelen en medicatie via diverse routes in ons milieu terecht. Slechts een beperkt deel van de totale overtollige hoeveelheid, wordt ingeleverd bij milieustraat of apotheek (de gewenste retourstroom). 
Teneinde inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van overbodige medische artikelen en medicijnen, is in 2020 door LCB een pilot opgezet. De resultaten van de eerste pilot laten zien dat een belangrijk deel van deze overbodige artikelen en medicijnen nog geschikt zijn voor hergebruik. De ontvangen subsidiegelden zullen daarom ook ingezet gaan worden voor verdere stimulering van het juist inleveren van overtollige medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen, aanhaken van ziekenhuizen en verpleeghuizen hierbij en een studie naar de economische haalbaarheid van een  retouren- en heruitgifte centrum waarmee een circulair systeem wordt ingericht. 
 
Financiering
Naast cofinanciering vanuit regio Midden- en West-Brabant, leveren de betrokken partijen zelf ook een aanzienlijke bijdrage door middel van eigen uren. Daarmee komt de totale subsidieomvang op 2,8 miljoen euro. Aan de twee projecten werken mee: Argaleo, Goudappel Groep bv, Move Mobility, StraTopo, Rode Kruis en Next bv. Beide projecten zijn formeel op 1 januari 2021 van start gegaan en hebben een doorlooptijd van 3 jaar.
 
 

Projectleider

Foto Ruud  Weijmans Themamanager Leefbare Stad

Ruud Weijmans

User Roles: