In opdracht van Logistics Community Brabant is Argaleo de Atlas van de Multimodale stad aan het ontwikkelen. Voor de aanvoer, afvoer en doorvoer van goederen wordt vaak gebruik gemaakt van individueel, eenzijdig en klassiek wegtransport. Dat kan duurzamer en efficienter. Brabant beschikt namelijk over een uniek aanbod multimodaal transport via de weg, het spoor en het water.

De Atlas beschikt als basis over publieke databronnen gecombineerd met private data en wordt weergegeven een digitale 3D-omgeving. Op de 3D-kaart zijn alle Joint Corridors weergegeven samen met de aangesloten terminals. Met behulp van de data kunnen van vraagstukken concrete inzichten worden gemaakt, bijvoorbeeld knelpunten op autowegen welke met multimodaal transport kunnen worden vermeden. Daarnaast is voor iedere aangesloten terminal weergegeven over welke modaliteiten en mogelijkheden de terminal beschikt.
 
Het doel van de Atlas Multimodaal is om bedrijven en overheden inzicht te geven in de mogelijkheden van multimodaal transport in Brabant en hoe dit kan bijdragen aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Projectleider

Foto Frans van den Boomen Themamanager Multimodaal

Frans van den Boomen

User Roles: