×


Hoe staat het met de digitale conditie van jouw bedrijf? 
 
De ontwikkelingen op het gebied van supply chain automatisering en data nemen een enorme vlucht. Het is als (MKB) bedrijf amper bij te houden welke acties je het beste op kunt pakken om je bedrijf te digitaliseren en in te spelen op de behoefte van de markt en personeel. 
 
Om mee te kunnen, is het belangrijk om de huidige digitaliseringsstaat van je bedrijf in kaart te brengen. Als dit duidelijk is kun je beter relevante next steps benoemen. En de ervaring uit de afgelopen jaren leert dat digitalisering onontbeerlijk is om het tempo bij te kunnen houden en je bedrijf toekomstbestendiger te maken. 

Met de supply chain digitaliseringsscan breng je in kaart waar jouw onderneming staat op het gebied van digitalisering. De scan richt zich op data en ICT op het gebied van warehousing en transport. Met behulp van een statusdashboard en een bondig actieplan ga je met LCB in gesprek over de uitkomsten en implementatie. 

Doel van de scan
• Gedetailleerd inzicht in de digitaliseringsstatus van transport- en warehouse operatie(s).
• Praktische handvaten om tot concrete verbeteracties te komen.
• Neutrale onderbouwing om stakeholders mee te nemen in nieuwe ICT- en data ontwikkelingen.
• Basis om hulpvraag te definiëren.

De digitaliseringsscan geeft praktisch inzicht voor individuele ondernemingen, maar brengt ook generieke trends in kaart. Via de beveiligde scandatabase van LCB kan je je digitaliseringsstatus benchmarken met andere bedrijven. De resultaten geven LCB en haar regiopartners beter zicht op de trends en behoeften uit de markt. Nieuwe innovatieprojecten rondom data gedreven logistiek kunnen naar behoefte opgestart worden. 

Parameters
Onderstaande onderwerpen worden in de scan tegen het licht gehouden:
• algemeen (profilering organisatie);
• organisatie in ICT context;
• infrastructuur (hardware – (cloud)servers – veiligheid – borging);
• operationele systemen (welke – gebruikfuncties);
• connectiviteit;
• databeheer;
• datakwaliteit.
 
Voor wie
De scan is bedoeld voor ondernemingen die transport en/of warehouse operaties uitvoeren en willen weten waar zij staan op het gebied van digitalisering. De scan kan gebruikt worden om de volgende stap te zetten in de richting van optimalisatie van slimme digitale 
samenwerking met leveranciers, personeel of klanten.
 
Tijdbesteding
• 2 tot 4 uur voor interview/scanvragen
• 1 tot 2 uur voor uitkomsten
 
Locatie
De scan en terugkoppeling van de resultaten worden op locatie van de onderneming uitgevoerd. 
 
Voorwaarden
• De uitkomsten van de scan worden alleen beschikbaar gesteld aan het gescande bedrijf.
• De LCB-specialist die de scan uitvoert, werkt op basis van een LCB-vertrouwelijkheidsverklaring.
• Resultaten uit de scan worden voor benchmark en analyse doeleienden, geanonimiseerd verwerkt in de LCB-scandatabase. 
• Geanonimiseerde resultaten uit de scan zijn alleen toegankelijk voor de LCB-organisatie. 
• Na de scan krijg je toegang tot de beveiligde LCBscandatabase zodat je kunt benchmarken.
• Bedrijven die gescand zijn, ontvangen periodiek een LCB Trends- en alalyse rapport en worden op de hoogte gehouden van nieuwe innovatieprojecten. 

Kosten
Normaal: € 750,- per scan.
Voor LCB-leden: € 675,- per scan.

Neem Contact Op

Eveline van der Vooren

some
Werkveld Coordinator