×


Hoe staat het met de digitale conditie van jouw bedrijf? 
 
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in transport en opslag nemen een enorme vlucht. Het is als (transport)bedrijf lastig bij te houden welke acties je het beste op kunt pakken om je bedrijf te digitaliseren en in te spelen op de behoefte van de markt en personeel. 
 
Om mee te kunnen, is het belangrijk om de huidige digitaliseringsstaat van je bedrijf in kaart te brengen. Als dit duidelijk is kun je beter relevante next steps benoemen. En de ervaring uit de afgelopen jaren leert dat digitalisering onontbeerlijk is om het tempo bij te kunnen houden en je bedrijf toekomstbestendiger te maken. 

Met de 'Digitaliseringsscan Transport & Logistiek' breng je in kaart waar jouw onderneming staat op het gebied van digitalisering. De scan richt zich op data en ICT op het gebied van warehousing en transport. Met behulp van een statusdashboard en een bondig actieplan gaan wij met je in gesprek over de uitkomsten en mogelijkheden voor implementatie. 
 
Jos Heeren Transport heeft de scan al afgenomen. Lees hier de ervaringen.

Doel van de scan
• Gedetailleerd inzicht in de digitaliseringsstatus van transport- en warehouse operatie(s).
• Praktische handvaten om tot concrete verbeteracties te komen.
• Neutrale onderbouwing om stakeholders mee te nemen in nieuwe ICT- en data ontwikkelingen.
• Basis om hulpvraag te definiëren.

De Digitaliseringsscan Transport & Logistiek biedt praktisch inzicht voor individuele ondernemingen én brengt ook generieke trends in kaart. Via de beveiligde scandatabase kun je namelijk jouw digitaliseringsstatus benchmarken met andere bedrijven. 

Parameters
Onderstaande onderwerpen worden in de scan tegen het licht gehouden:
• algemeen (profilering organisatie);
• organisatie in ICT context;
• infrastructuur (hardware – (cloud)servers – veiligheid – borging);
• operationele systemen (welke – gebruikfuncties);
• connectiviteit;
• databeheer;
• datakwaliteit.
 
Voor wie
De scan is bedoeld voor ondernemingen die transport en/of warehouse operaties uitvoeren en willen weten waar zij staan op het gebied van digitalisering. De scan kan gebruikt worden om de volgende stap te zetten in de richting van optimalisatie van slimme digitale samenwerking met leveranciers, personeel of klanten. TLN en/of LCB kunnen je helpen met deze vervolgstappen. 
 
Tijdbesteding
• 2 tot 4 uur voor interview/scanvragen
• 1 tot 2 uur voor uitkomsten
 
Locatie
De scan wordt op locatie van de onderneming uitgevoerd en de uitkomsten komen digitaal beschikbaar. 
 
Voorwaarden
• De uitkomsten van de scan worden alleen beschikbaar gesteld aan het gescande bedrijf.
• De specialist die de scan uitvoert, werkt op basis van een vertrouwelijkheidsverklaring.
• Resultaten uit de scan worden voor benchmark en analyse doeleinden, geanonimiseerd verwerkt in de TLN/LCB-scandatabase. 
• Geanonimiseerde resultaten uit de scan zijn alleen toegankelijk voor de TLN/LCB-organisatie. 
• Na de scan krijg je toegang tot de beveiligde TLN/LCB-scandatabase zodat je kunt benchmarken.
• Bedrijven die gescand zijn, ontvangen periodiek een LCB Trends- en analyse rapport en worden op de hoogte gehouden van nieuwe innovatieprojecten. 

Kosten
€ 750,- per scan (voorbereiden, scan interview, uitwerking en terugkoppeling resultaten). 
In 2024 worden de eerste 100 scans gratis beschikbaar gesteld aan TLN-leden.

Neem Contact Op

Bas Holland

some
Business developer

Partners