Jos Heeren Transport enthousiast over digitaliseringsscan.

Datum 17-10-2022

Als iets inmiddels duidelijk is dan is het dat digitalisering en data onontbeerlijk zijn voor de toekomstbestendigheid van een (transport)bedrijf. Om hierin als bedrijf stappen te kunnen zetten, is de digitaliseringsscan ontwikkeld. Een van de bedrijven bij wie de scan succesvol en naar volle tevredenheid werd uitgevoerd, is Jos Heeren Transport. 
 
De ontwikkelingen op het gebied van supply chain automatisering en data nemen een enorme vlucht. Voor (mkb)bedrijven is niet of nauwelijks nog bij te houden welke acties je het beste kunt ondernemen om je bedrijf te digitaliseren en in te spelen op de behoefte van de markt, personeel en de eigen operatie. Met de supply chain digitaliseringsscan die binnen het innovatieproject DALI is ontwikkeld, verwacht Bas Holland, business developer bij LCB, bedrijven verder te kunnen brengen op het gebied van data automatisering. ¨Met deze scan breng je in kaart waar jouw onderneming staat als het gaat om digitalisering. De scan richt zich op data en ICT bij bedrijven met warehousing en transport operaties. Met behulp van een status dashboard en een praktisch actieplan ga je met LCB in gesprek over de uitkomsten en implementatie.¨
 
Benchmarken
De supply chain digitaliseringsscan is ruim een jaar geleden gestart. De scan wordt op locatie van de betreffende onderneming uitgevoerd en de uitkomsten komen digitaal beschikbaar in de vorm van een actieplan. De scores worden weergegeven in een status dashboard. De scan geeft zo niet alleen praktisch inzicht voor individuele ondernemingen, maar brengt ook generieke trends in kaart. Via de beveiligde scandatabase kunnen de bedrijven hun digitaliseringsstatus benchmarken met andere bedrijven. Nadat de scanresultaten zijn teruggekoppeld naar de betrokken bedrijven, biedt LCB desgewenst ondersteuning bij de opvolging van de actiepunten en kan daarvoor bijvoorbeeld ook studenten inzetten. 
 
Datagedreven
Jos Heeren Transport in Hilvarenbeek heeft al een scan heeft laten uitvoeren. Dit familiebedrijf bestaat sinds 1921 en is uitgegroeid van een bodedienst tot een middelgroot transportbedrijf met 30 medewerkers en 20 vrachtwagen. Het bedrijf is gespecialiseerd in volumetransport, beurstransport, webwinkel logistiek, op- en overslag. Pieter Heeren runt het bedrijf samen met zijn broer Bram en zus Franci. ¨Bram houdt zich vooral bezig met de technische zaken, Franci met de financiën en ik met de operationale kant¨, zegt Heeren. ¨Ons is vanaf het begin aangeleerd om te sturen op data. Niets belangrijker dan dat. Ook om voor onszelf rust en overzicht te creëren, ben ik vanaf het moment dat ik hier 15 jaar geleden begon al in de weer gegaan met Excel-lijstjes en overal alles vandaan gaan halen. Inmiddels zijn we aardig gedigitaliseerd met boordcomputers, TMS, financiële software en Power BI. Met dat laatste kunnen we zelf databronnen met elkaar verbinden en op KPI´s sturen. We werken hier op basis van de dagopbrengsten die we realtime volgen. De uren en kilometers worden dagelijks verwerkt, zodat ik precies weet welke wagen en rit wat opbrengt. Staat er dan eens eentje stil, maar je weet dat de rest goed draait of je week verder goed is, dan hoef je niet wakker te liggen of bij te sturen.¨ 
 
Interesse
Voor het werken met Power BI heeft Heeren geen training gehad. ¨Ik heb dat mezelf aangeleerd, omdat ik het leuk en interessant vind. Ik ben ook blij dat we dit voor elkaar hebben, want ten tijde van corona en met het huidige chauffeurstekort is het fijn om overzicht en grip te hebben op de gehele operatie.¨ Die interesse in en het belang inzien van automatisering en data heeft ook gemaakt dat Jos Heeren Transport de digitaliseringsscan heeft laten uitvoeren. ¨We willen weten hoe we ervoor staan als het gaat om digitalisering en op welke specifieke punten verbetering mogelijk is¨, aldus Heeren.

¨Tijdens het gesprek van enkele uren, waarin indirect de antwoorden boven tafel komen die in de scan meegenomen worden, werden we op een zevental hoofdpunten bevraagd. De onderwerpen die daarbij tegen het licht worden gehouden zijn: profiel van de organisatie; organisatie in ICT-context; infrastructuur ICT; operationele systemen en gebruiksfuncties, connectiviteit, databeheer en datakwaliteit. Nadat LCB de uitkomsten vervolgens heeft geanalyseerd en omzet in een actielijst met daaraan gekoppeld een dashboard, kun je gedetailleerd per parameter zien hoe je ervoor staat. Al dan niet met behulp van LCB, studenten, communities, projecten en experts die LCB introduceert, kun je aan de slag met het actieplan.¨
 
Net als Jos Heeren Transport gebruik maken van de digitaliseringsscan? Ga dan naar de LCB-productpagina
 
Dit interview is opgemaakt door Annelies van Stijn voor Transport & Logistiek. LCB heeft vooraf toestemming gekregen om delen hiervan in haar communicatiekanalen te gebruiken. 
 

Bas Holland

some
Business developer

Ander Nieuws

NAC promoveert: live casus voor BUas-studenten

Digitale tools voor Crowd Management monitoren drukte

lees meer

PSV huldiging: Innovatieve druktemeting door BUas en LCB

Onderzoek op 4 pleinen in Eindhoven

lees meer

Grootschalig onderzoek naar duurzame logistiek in Brabant van start

Lagere emissie, circulaire ketens en een schonere woon- en werkomgeving in Noord-Brabant

lees meer