Gratis lidmaatschap waarbij lid/bedrijf beperkt toegang heeft tot LCB-faciliteiten.

Onderdeel

FREEMIUM

LCB-portal*

Beperkte toegang

LCB-trends & thesis monitor**

Beperkte toegang

LCB-navigator***

Beperkte toegang

Toegang tot / uitnodiging voor openbare LCB-(thema) evenementen

Ja

Toegang tot betaalde LCB-(thema) evenementen

Tegen betaling

Korting op betaalde LCB-trainingen, workshops, masterclasses en /of businessgames.

Geen arting

Ondersteuning in het zoeken naar de juiste Fresh Brain (student) voor onderzoeksproject of stage

Nee

1 keer per jaar inzet van een LCB specialist als spreker op bedrijfsmeeting- of event

Nee

Op verzoek jaarlijkse LCB check-up door LCB accountmanager

Nee

Bedrijfslogo op LCB-ledenpagina

Ja

Gebruik “member of LCB” logo voor eigen communicatie

Nee


Hier samengebracht en hebben hier (per thema) gemakkelijk toegang tot relevante kennis en tools. Daarnaast versoepelt de portal de interactie en ondersteunt in projectuitvoering.
**LCB-trend & thesis monitor: De LCB Trends & Thesis monitor brengt de resultaten van logistieke onderzoeken (afstudeer)stages in kaart. De resultaten worden gevormd door inzichten in zaken als kostenbesparingen, doorloooptijdverkortingen, verduurzaming en gebruikte onderzoeksmethodieken. Hiermee worden de onderzoeksresultaten van verschillende bedrijven/organisaties/bedrijfstakken waar studenten een opdracht hebben uitgevoerd neutraal en slim in beeld gebracht. Dit levert een schat aan informatie op.
***LCB-navigator: De LCB navigator brengt vraag en aanbod op logistiek bij elkaar. Op basis van beschikbare profielen kan eenvoudig gematcht worden met LCB leden, LCB specialisten en Fresh Brains (studenten). On-line kan hiermee op interessegebied o.a. gezocht worden naar nieuwe partners en relevante contacten voor jouw (onderzoeks)projecten.

Voorwaarden voor LCB-lidmaatschap
> leden/bedrijven hebben de intentie om actief te participeren en kennis te delen in de LCB-community.
> LCB brengt leden/bedrijven samen. Het is de leden niet toegestaan de voor hen toegankelijke informatie uit de ledendatabase te delen met derden/niet leden.
> Premium lidmaatschap wordt jaarlijks in januari (vooraf) gefactureerd;
> Jaarlijks wordt tussen 15 en 30 november een lidmaatschap reminder mail gestuurd;
> Premium lidmaatschap kan jaarlijks opgezegd worden / omgezet worden naar freemium lidmaatschap (via jaarlijks reminder mail of via portal uiterlijk tot 30 november voor opvolgende jaar);
> Bij reguliere (geen proeflidmaatschap) instap premium lidmaatschap wordt voor het lopende jaar het lidmaatschap gebaseerd op resterende maanden vanaf 1e maand na inschrijfdatum.
> lidmaatschapsgelden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.
> leden/bedrijven die formeel - gedurende ten minste 1 jaar - voor een bijdrage van ten minste het bedrag van een premium lidmaatschap op enige wijze aan LCB (projecten) bijdragen worden gedurende de looptijd dat deze bijdrage wordt geleverd vrijgewaard van lidmaatschapkosten.
Passen voorgenoemde voorwaarden voor lidmaatschap niet bij uw bedrijf, maar bent u wel geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact met ons op: info@lcb.nu
VOOR WIE IS HET LCB-LIDMAATSCHAP BEDOELD:
> lidmaatschap bij LCB is weggelegd voor ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek die actief zijn in de logistieke sector.
> het lidmaatschap is van toepassing voor meerdere medewerkers van een bedrijf/instelling. Bij aanmelding


 

meld je aan

BUTTON [Meld je aan]
BUTTON [Download brochure]