Slim is beter
 
Een leefbare stad is niet alleen een schone stad. Nee, wij vinden dat het ook een slimme stad moet zijn. Daarbij kijken wij naar het bundelen van logistieke stromen met slimme innovaties. Op deze manier dragen wij bij aan de transitie naar een leefbare én emissie vrije binnenstad.
 
De terrassen blijven bereikbaar
De druk op en in steden neemt toe. We hebben te maken met minder ruimte voor mobiliteit die daarnaast duurzamer moet worden. Onze uitdaging ligt in het leefbaar houden van de binnenstad, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid. 
 
Ruud Weijmans
themamanager Leefbare Stad
Foto

Together

Mensen maken de stad. Een stad is geen opstapeling van huizen en wegen. De mens maakt de stad leefbaar. Leefbaarheid bereik je alleen door samenwerking met de gebruikers van de stad. Zo leg je gezamenlijk een gezonde basis voor data- en kennisdeling. Ons doel: een goede bereikbaarheid, gezonde luchtkwaliteit, vitale economie en een fijne verblijfsomgeving.

Today

Atlas biedt de uitkomst. In de ‘Atlas van de Leefbare Stad’ hebben wij alle informatie gestopt die vandaag de dag beschikbaar is. Dit geeft een mooie opening voor een gesprek met stakeholders. Met kennis over bestaande personen- en goederenvervoerstromen, bereikbaarheid en geplande nul emissie zones, kunnen relevante vragen worden gesteld. In de toekomst breiden we de atlas uit met nieuwe data zodat hij multidisciplinair ingezet kan worden.

Tomorrow

49% minder CO2 uitstoot in 2030. Brabant kent 249.000 bedrijven. Een derde daarvan is gevestigd in de vijf grootste steden van Brabant. Er ligt dus een flinke opdracht voor ons om deze bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Specialisten

Foto Ruud  Weijmans Themamanager Leefbare Stad

Ruud Weijmans

Foto Joost de Kruijf Themaleider Leefbare Stad

Joost de Kruijf

Nieuws

Regiodeal geeft impuls aan logistieke kennisinnovatie in ...

Ruimte voor onderzoek naar visuele vertaling van logistieke data en een medicatie retourencentrum.

Lees meer

Documenten

Projecten

Dutch Cycling Intelligence

Fietsgerelateerde kennisontwikkeling is cruciaal voor een leefbare emissieloze stad.

Lees meer

Atlas Leefbare Stad

Door middel van data inzicht verkrijgen in de infrastructuur in de stad.

Lees meer

Regiodeal: Digitale atlas van de Leefbare Stad

Regiodeal geeft impuls aan logistieke kennisinnovatie in Noord-Brabant

Lees meer
User Roles: