Euro-Rijn XL

Euro-Rijn XL wil onderzoeken of voorraad tellingen met een drone mogelijk is zodat er ’s nachts geteld kan worden en dit onafhankelijk van mensen kan plaatsvinden (minder foutgevoelig en verbeterde werkomstandigheden). Daarnaast is met name het automatisch inladen van de gemeten gegevens in het ERP systeem een belangrijk element. Hier is compatibiliteit maar ook omgaan met mogelijke (extreme) afwijkingen erg belangrijk. Op dit moment wordt er bij andere bedrijven gekeken welke oplossingen er gebruikt worden en hoe deze toegepast kunnen worden in de Euro-rijn setting.

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx