Ster Projects

Ster Projects gaat met behulp van blockchain inzichtelijk maken waar bouwstoffen vandaan komen en hoe deze dichter bij huis ‘gesourced’ kunnen worden. De case gaat over het milieubewuster, slimmer en (kosten) efficiënter plannen en transporteren van bouw- en grondstromen. Oplossing is het opzetten van een applicatie waar de vrijkomende bouw- en grondstromen gematcht zullen worden aan de hand van vraag en aanbod binnen een gemeente. In de huidige praktijk worden bouw- en grondstromen veelal zonder milieubewust en kosten efficiënt verder te kijken, vervoerd naar een locatie die de aannemer van een project het beste uitkomt. Veelal is een overheidsinstelling de partij die een aannemer middels een contract erop wijst dat de ‘grond vervalt aan de aannemer’, ofwel dat de aannemer mag kiezen waar hij de bouw- en of grondstroom toepast dan wel waar hij deze vandaan haalt.

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx