Contactpersoon

Dennis Dekker

Alba Concepts stimuleert een circulaire economie met carbon credits

Alba Concepts uit ‘s-Hertogenbosch heeft, met behulp van Made to Make,een literatuurstudie gehouden naar de mogelijkheden om de CO2-prestatie van de gebouwde omgeving middels blockchain technologie te verwaarden. Dit met als doel om carbon credits te verhandelen en daarmee de transitie naar een circulaire bouw economie te versnellen.

‘Er wordt in de bouw al veel gedaan om CO2 te besparen aan de energetische zijde, denk aan slimme meters, wamtepompen en zonnepanelen, maar je moet ook CO2-besparingen realiseren door naar het gebruik van bouwmaterialen te kijken’, zegt Dennis Dekker van Alba Concepts. ‘Het aandeel van bouwmaterialen op de totale CO2-uitstoot in Nederland is enorm. Daarbij is het wel belangrijk om te weten hoe groot de CO2-impact van de afzonderlijke materialen is en aan welke gedraaid moet worden. Deze CO2-impact kun je meten en koppelen aan wettelijke grenswaarden, waarbij het uiteraard de uitdaging is om meer CO2 te besparen dan de wettelijke grenswaarde. Dit zou je kunnen doorvertalen naar een carbon credit, door CO2 te beprijzen. Carbon credits geven een financiële waarde aan de CO2-besparing die partijen realiseren. Ze kunnen worden ingezet als beloningsstructuur voor bedrijven die met hun materiaalgebruik bijdragen aan CO2-besparing. Door, bijvoorbeeld via blockchain deze carbon credits te verhandelen, ontstaat er marktwerking, waardoor bedrijven die minder CO2-bewust omgaan met materiaalgebruik, relatief gezien méér moeten betalen voor CO2-compensatie, zonder dat hierbij de wettelijke grens  overschreden wordt.’

Met behulp van de Building Circularity Index© (BCI) meet Alba Concepts de circulariteits-prestatie van gebouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verantwoorde herkomst van materialen, toekomstscenario en losmaakbaarheid, zodat deze een nieuwe levenscyclus aan kunnen gaan. Door deze data te koppelen aan de bestaande milieuprestatie-indicatoren, ontstaat er inzicht in de werkelijke CO2-prestatie van het materiaalgebruik. Deze data dient als basis voor het bepalen van de carbon credit. De financiële waardering wordt gevormd door de marktprijs van één kg CO2.

Volgens Dekker moet nog wel bepaald worden wat de exacte grenswaarden van de carbon credits zijn en wie de credits kunnen kopen. ‘Sowieso blijven we met de carbon credits onder de wettelijke CO2-grenswaarden die nu uit de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) te halen zijn, maar ik kan mij voorstellen dat voor een bouwproject in de toekomst ook eisen worden opgenomen over CO2-besparing die onder de wettelijke norm ligt. Verantwoord gebruik van bouwmaterialen en sturen op circulariteit maakt dit mogelijk, carbon credits en het verhandelen hiervan kan als incentive zorgen voor versnelling van de circulaire transitie.’

Met steun van DDSZ heeft Alba Concepts al een literatuurstudie uitgevoerd. Het bedrijf wil nu een volgende stap gaan zetten. ‘Daarbij willen wij het systeem met carbon credits verder gaan uitwerken. Dat betekent concretisering van de grenswaarden en een Proof of Concept over hoe blockchain een betekenis kan spelen in de verdere verwaarding hiervan.

Het uitgangspunt van Alba Concepts daarbij is om de circulaire economie te stimuleren. ‘Het is moeilijk om in valuta uit te drukken wat een gezonde leefomgeving ons waard is en de aarde op een verantwoorde manier door te geven aan de volgende generatie. Wij zijn ook nog niet gewend aan schaarste van materialen en houden nog onvoldoende rekening met de mogelijkheden van een nieuwe levenscyclus van veel materialen. Maar iedereen weet dat we niet zo kunnen blijven doorgaan. Tegelijkertijd blijft de vraag naar betaalbare woningen bestaan. Door slimme inzichten kunnen we veel impact maken. Daarom vind ik het tof om hier mee bezig te mogen zijn.’

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx