Alba Concepts

Alba Concepts wil met behulp van blockchain materiaalpaspoorten ontwikkelen en vastleggen om zo hergebruik van materialen en grondstoffen te vergroten en daarmee invulling te geven aan de circulaire economie. Blockchain technologie heeft de potentie om de principes van de circulaire economie mogelijk te maken, een markt voor secundaire materialen te creëren en een transparante circulaire toeleveringsketen tot stand te brengen door informatie over oorsprong van materialen en hun CO2-voetafdruk in de vorm van carbon credits te delen via materiaalpaspoorten. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe materiaalpaspoorten met blockchain technologie kunnen worden toegepast om carbon credits te verhandelen en daarmee de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. Het onderzoeksplan is opgesteld en de eerste stappen zijn in gang gezet. Er lopen gesprekken over de betrokkenheid en rol van Babette van Loon. In de komende periode wordt duidelijk of en op welke manier zij kan bijdragen aan het project.

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx