Contactpersoon

Hendrik-Jan van Engelen

Functie

Directeur

Met de Digitale Atlas creëert MCA Brabant duidelijk inzicht.

Het Digitale Atlas project, waarin MCA Brabant binnen DDSZ samenwerkt met LCB, krijgt steeds meer vorm. De Digitale Atlas wordt inmiddels gebruikt in een testomgeving en biedt volgens directeur Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant diverse nieuwe inzichten voor de eindgebruikers.

Door beter inzicht in goederenstromen, beschikbare capaciteit, toekomstig onderhoud en de impact van mogelijke verstoringen, kunnen alle partijen in de keten met behulp van de Digitale Atlas betere afwegingen maken alvorens zij een knoop doorhakken. Daarnaast biedt de Digitale Atlas kansen om het gebruik van multimodaal transport te optimaliseren en draagt het instrument tevens bij aan de verduurzaming van transport. ‘Voordat we aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van de Digitale Atlas, hebben wij eerst goed nagedacht over wat we willen laten zien en waar de diverse partijen behoefte aan hebben’, zegt Hendrik-Jan van Engelen. ‘Daarbij is het ook belangrijk om te weten welke datasets en filters nodig zijn om bepaalde trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken.’

Daarnaast biedt de Digitale Atlas ook inzicht in wat voor bedrijvigheid er allemaal plaatsvindt in een gebied en hoe dit multimodaal ontsloten kan worden. Daarbij kunnen diverse aspecten met elkaar gecombineerd worden. In Tilburg worden bijvoorbeeld plannen gemaakt voor bedrijventerrein Wijkevoort. De multimodale ontsluiting hiervoor staat gepland via de Barge Terminal Tilburg Vossenberg, maar uit de informatie van de Digitale Atlas kan je zien dat deze terminal al tegen zijn maximale capaciteit aan zit. Je kunt dan op zoek gaan naar andere mogelijkheden voor het multimodaal transport, waarbij een nieuwe containerterminal op Tilburg Loven uitkomst kan bieden. Met behulp van de Digitale Atlas kunnen wij zo diverse stakeholders actief laten zien wat er gebeurt als zij een besluit nemen over een bepaalde kwestie.’

Verfijnd
De directeur van MCA Brabant hoopt dat de Digitale Atlas in de komende jaren verder wordt verfijnd. ‘De eerste data zijn nu verwerkt in de atlas, maar er zijn tal van andere gegevens die eraan toegevoegd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid in de verschillende vaarwegen en snelwegen waar veel vrachtverkeer overheen rijdt. Hoe completer de Digitale Atlas is, des te gerichter kun je acties gaan uitvoeren om goederenstromen in goede banen te leiden. Zo kunnen we de Digitale Atlas stap voor stap verder brengen.’

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx