MCA

Datagedreven besluitvorming bij beleidsmakers en logistieke partijen faciliteren op het Brabantse deel van Goederenvervoercorridor Zuidoost. Door inzicht in stromen, capaciteit, toekomstig onderhoud en impact van mogelijke verstoringen kunnen alle partijen betere beslissingen nemen en de verduurzaming van transport en in het bijzonder het gebruik van multimodaal transport optimaliseren. Op dit moment is MCA bezig met het verder verfijnen van het stappenplan. De analyse over capaciteitsbenutting is reeds afgerond het rapport hiervan wordt in mei opgeleverd.

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx