Travis

Travis Road Services biedt klanten en partners een internationale marktplaats voor road services (denk o.a. aan ‘truck wash’, ‘repair’) aan. In toenemende mate stijgt de vraag om het boeken en betalen van deze diensten digitaal af te handelen. Dit is mogelijk via API’s (Application Program Interface). Travis zet ook een nieuwe stap in het digitaliseringsproces door in te zetten op smart social contracts. Travis sluit contracten met alle aangesloten service leveranciers, koopt geleverde diensten in, verkoopt dit door aan klanten en plaats dit op een overzichtelijke factuur. Alle gegenereerde transactiedata wordt op een centrale plek opgeslagen zodat een vervoerder beschikt over een sluitende road services administratie. In deze bedrijfscase ontwikkelt Travis een integratiesysteem van API’s voor o.a. het boeken van diensten, aanvoer van voertuigen, beheer van locaties en het uitwisselen van transactiedata. TRAVIS zou verschillende API’s, integraties willen ontwikkelen binnen de DDSZ proeftuin om deze data driven benadering realiteit te maken. O.a.: Booking API: boeken van diensten; Vehicle API: voor het beheer van voertuigen; Location API: voor beheer van locaties; Transaction API: voor uitwisseling transactiedata, e.a. Op dit moment wordt het ‘legacy system’ uitgefaseerd en worden de requirements aangepast voor het nieuwe systeem.

Wil je meer informatie?

Nicolien Hendrickx