Robots in opkomst
De vraag naar robots in de logistiek is groot. Het aantal gerobotiseerde warehouses groeit naar verwachting van 4.000 in 2018 naar meer dan 50.000 in 2025. Tegen die tijd zijn in de wereldwijde logistieke sector ruim vier miljoen robots geïnstalleerd, verwacht marktonderzoeksbureau ABI Research.
Deze enorme groei heeft voor een belangrijk deel te maken met de snelle technologische ontwikkelingen. Robots zijn flexibeler in gebruik dan voorheen en kunnen steeds vaker worden geïnstalleerd zonder ingrijpende aanpassingen aan de omgeving. Door de toegenomen technologische mogelijkheden dalen de investeringskosten, waardoor robots ook binnen handbereik van kleine en middelgrote warehouses komen. Behoefte aan flexibele automatisering. Tegelijkertijd groeit de behoefte in de logistiek aan efficiënte, flexibele en schaalbare vormen van automatisering. Dat geldt met name voor warehouses in grillige, onvoorspelbare sectoren zoals e-commerce. De trend naar kortere levertijden dwingt deze warehouses om steeds meer orders steeds sneller te verwerken. 

Met name nu het lastiger wordt om arbeidskrachten voor het werk in warehouses te vinden, denken steeds meer logistieke bedrijven aan de inzet van robots. De vraag naar robots zal als gevolg van de corona-pandemie volgens onderzoeksbureau Interact Analysis nog verder stijgen. Dit jaar zullen weliswaar veel projecten worden uitgesteld tot 2021, maar in de jaren daarna zullen logistieke bedrijven extra investeren in robots. Een belangrijke reden is de versnelde adoptie van e-commerce in tijden dat bezoek aan fysieke winkels werd ontraden of zelfs verboden. Daarnaast kan  robotisering bedrijven helpen om warehouses weerbaarder te maken tegen nieuwe disrupties zoals de corona-pandemie.
 
Eerste aanzet tot een proeftuin 
Over de mogelijkheden van robots bestaan echter nog veel vragen. Welke processen kunnen op dit moment wel of nog niet worden geautomatiseerd met robots? Wat zijn de gevolgen voor de bestaande medewerkers in het warehouse? En hoe snel kan een investering in robots worden terugverdiend?
Het gebrek aan antwoorden op deze vragen weerhoudt veel bedrijven ervan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met robots. REWIN, Vijfsterren Logistiek en Logistics Community Brabant willen dat graag doorbreken. Samen hebben zij het initiatief genomen voor een project dat logistieke bedrijven in Brabant van antwoorden moet voorzien. Onderdeel daarvan waren twee brainstormsessies op 27 januari 2020 in het Logistics House in Oss en op 3 maart 2020 bij Breda Robotics in Breda. Bijna honderd deelnemers van bedrijven als Rhenus, ID Logistics, CEVA, Mepavex, Penske Logisics, Raben, Nabuurs, Van Oers, MSD, Brouwers Logistics en Hartog & Bikker Logistics hebben samen met robotspecialisten als Yaskawa, ABB, TGW en WWA vrijuit gesproken over kansen en bedreigingen. 
 
Het einddoel: effectieve, efficiënte en rendabele toepassingen die ook toegankelijk zijn voor het midden- en kleinbedrijf.
 
Interesse in deelname?
Neem contact op met Roland van de Kerkhof: kerkhof.r@lcb.nu

Projectleider

Foto Roland van de Kerkhof Thema Manager Smart Industry

Roland van de Kerkhof

User Roles: