Project

Blauwdruk digitaal crowd management

Om evenementen in de binnenstad veiliger én inzichtelijker te maken, gaan de gemeente Breda en Logistics Community Brabant samen aan de slag om een blauwdruk te ontwikkelen voor Digitaal Crowd Management. Hiermee beoogt de gemeente op basis van techniek, data en het menselijke brein direct te kunnen sturen en beslissen op actuele situaties. Het ontwikkelen van de blauwdruk neemt 2 jaar in beslag. 

Nederland loopt wereldwijd voorop in het veilig organiseren van logistieke processen bij evenementen. In de hedendaagse dynamische wereld is het echter noodzakelijk om snel, flexibel en  innovatief te reageren op actuele gebeurtenissen. Analoge processen maken daarbij plaats voor doordachte interventies met behulp van digitaal crowd management die direct van invloed kunnen zijn op bezoekersstromen. 

ambities
De gemeente Breda heeft veiligheid bij evenementen hoog op de agenda staan en is samen met de horeca en grotere evenementen in de stad op zoek naar de best mogelijk manier die bij de huidige maatschappij en technieken past. LCB is in 2023 op het campusterrein van Breda University of Applied Sciences gestart met het Crowd Science Research-Lab. Het doel van dit lab is om inzicht te verkrijgen in de dynamiek van publieksgroepen zodat gedrag op korte termijn voorspeld kan worden en interventies kunnen worden ingezet om de veiligheid van publieksgroepen te verbeteren. De gemeente Breda en LCB hebben elkaar in beide ambities gevonden en gezamenlijk wordt nu gewerkt aan een blauwdruk ‘Digitaal Crowd Management’. 

4 onderzoeksfases
Het ontwikkelen van de blauwdruk zal in 4 fases gaan plaatsvinden. In de eerste fase worden 
nieuwe concepten getest in een gecontroleerde omgeving op het BUas-campus terrein. De geleerde lessen worden in fase 2 praktisch toegepast op 5 grote Bredase evenementen en wordt een eerste blauwdruk-versie opgeleverd. In fase 3 wordt deze blauwdruk verder ontwikkeld in een bredere binnenstedelijke context waarbij er ook aandacht is voor dagdagelijkse gebeurtenissen. In fase 4 wordt de blauwdruk Digitaal Crowd Management opgeleverd en geimplementeerd. 

Justin van de Pas, themamanager LCB Evenementen Logistiek: “Het ontwikkelen van de blauwdruk is een prachtige kans om overheid, experts uit het werkveld en studenten samen te brengen en van elkaar te laten leren. Hoe mooi is het om als student bij te dragen aan een veilige omgeving in de stad waar je studeert en het studentenleven viert!”
 

Projectleider

Justin van de Pas

some
Themamanager Evenementenlogistiek

Deelnemers en externe financiers