Project

Duurzaamheidsscan bezoekersstromen

Onderzoek naar de ontwikkeling van een duurzaamheidsscan voor bezoekersstromen van festivals. In samenwerking met MOJO-concerts.

Projectleider

Justin van de Pas

some
Themamanager Evenementenlogistiek