Project

Circulaire Stromen - Next Level Logistics - cluster Circulair Ambachtsnetwerk

Dit cluster beoogt met een netwerk van circulaire ambachtscentra (milieustraat, kringloopwinkel en opwaardeerders) om circulaire materialen op te waarderen, banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren, vaardigheden te ontwikkelen, sociale integratie te bevorderen en kansen voor ondernemerschap en innovatie te vergroten. Midpoint Brabant, RUV en BAT ondersteunen hierbij door te identificeren welke sectoren, industrieën en materiaalstromen potentieel kunnen bijdragen aan de circulaire keten. Daarna wordt een circulair ambachtnetwerk met circulaire ambachtscentra, opwaardeerders en op- en overslagstations in Midden-Brabant opgezet.

Projectleider

Bas Holland

some
Business developer

Nieuws

Grootschalig onderzoek naar duurzame logistiek in Brabant...

Lagere emissie, circulaire ketens en een schonere woon- en werkomgeving in Noord-Brabant

Lees meer