Project

Fieldlab fase 3: doorstroom


De Nederlandse evenementensector loopt wereldwijd voorop in het veilig en belevenisvol organiseren van evenementen. In de hedendaagse dynamische wereld is het echter van belang om flexibel, innovatief en vooruitstrevend te werk te gaan om deze bevoorrechte positie te behouden en waar mogelijk te verstevigen. 

De huidige COVID-19 pandemie en de uitkomsten van de voorgaande Fieldlab initiatieven hebben aangetoond dat het managen van gedrag en het veilig en doordacht organiseren van processen van grote invloed kan zijn op enerzijds de continuering van de evenementen in crisistijd, en anderzijds het maatschappelijke belang van de evenementensector te dienen. Dit onderzoek is een vervolg op de eerdere Fieldlab onderzoeken. 
 
Doelstelling
Het centrale doel van dit project is om door middel van experimenteel onderzoek inzicht te verkrijgen in de beïnvloedingsmogelijkheden (nudges) van bezoekersgedrag ten behoeve van proces- en doorstroomoptimalisatie binnen de evenementensector. Om daarmee een bijdragen te realiseren aan de continuïteit van de gehele evenementenindustrie tijdens bijvoorbeeld een pandemie.

Beoogde resultaten 
Hiermee beoogt de onderzoeks partij bij te dragen aan de volgende resultaten: 
>Bijdrage aan een verdieping van de huidige kennis over evenementenlogistiek en het (door)ontwikkeld tot toepasbare modellen ten behoeve van kennisvalorisatie in de evenementensector en het onderwijs.
>Oplossingen bevatten om contactmomenten te minimaliseren
>De sector ondersteunen om innovatie aan te jagen om zo processen binnen de evenementenbranche verder te optimaliseren en continue kwaliteitsverbetering te realiseren
>De sector ondersteunen om sterker uit de crisis te komen en het hoofd te bieden aan mogelijke volgende pandemieën

Projectleider

Justin van de Pas

some
Themamanager Evenementenlogistiek

Je weet nooit genoeg.
Wil je je inlezen in een van onze thema’s? Bekijk dan onze video’s of whitepapers, want je kunt niet genoeg kennis verzamelen! In de besloten portal vind je nog meer.