Veel steden en regio’s zijn op zoek naar inzichten en antwoorden om het fietsbeleid te versterken. De fiets is namelijk het duurzame vervoermiddel voor de korte en middellange afstand. Dutch Cycling Intelligence (DCI) is een community of practice, waar in een informele samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen gezocht naar data-gedreven kennisinnovatie. De binnen DCI ontwikkelde kennis versterkt de bestaande fietskennis en is beschikbaar voor alle partijen in de triple helix,  die hier in de dagelijkse praktijk van kunnen profiteren. De kennis en inzichten zijn bouwstenen in de uitdaging om de moderne stad economisch toegankelijk te houden voor haar bedrijven, de negatieve impact op het milieu te verminderen en de veiligheid en leefbaarheid voor haar medewerkers, inwoners en bezoekers te vergroten.
 
Urban Intelligence
Binnen DCI staat de ontwikkeling van fietsgerelateerde kennis centraal. De fiets is echter een onderdeel in een groter en complexer geheel als gaat om stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor modern steden en regio’s is de fiets het alternatief om de economische bereikbaarheid voor werkgevers te verhogen, het verlagen van de impact op het milieu en het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid voor haar inwoners en bezoekers.   
 
Bouwstenen
Binnen DCI zijn al verschillende fiets gerelateerde inzichten, analysetechnieken en kennis ontwikkeld. Dit zijn op zichzelf waardevolle modules. Deze bouwstenen hebben specifiek toegevoegde waarde, zoals bijvoorbeeld de trend ontwikkeling in fietsgebruik en –beleving. Daarom worden alle bouwstenen beschikbaar gesteld in de vorm van kant en klare data-pakketten, informatie of specifieke softwaretoepassingen.
 
Atlas Bereikbare Stad
Om een gezonde (data-gedreven) dialoog te kunnen voeren tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen is tevens het concept van de Atlas ontwikkeld. De Atlas is een online (3D) webtoepassing, waarin alle ontwikkelde kennismodules kunnen worden gevisualiseerd. De meerwaarde van de Atlas ligt vooral in de koppeling naar andere sociaal economische databronnen, de relatie en interactie met andere vervoerwijzen. 
 
Insights and answers
Om uiteindelijk het fietsgebruik te verhogen zijn we permanent op zoek naar een optimalisatie in de balans tussen de fiets, het fietspad en de de fietsers. Daarbij zijn fietsgebruik, gedrag en beleving belangrijke componten. Aan de hand van verschillende concrete onderzoeksprojecten bouwen we aan data-gedreven inzichten en antwoorden.
Om gebruik te kunnen maken van de ontwikkelde kennis en inzichten zijn de relevante informatie, data en visualisaties per onderzoek gebundeld. 
 
Fietstellingen
In samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Brabant is ingezet op fiets teldata-verrijking. Met het nationale fietsteldata format als basis is gezocht naar antwoorden op de weer- en seizoensinvloeden waardoor periodieke tellingen kunnen worden beinvloed en daarmee een vertekend beeld geven. Ook is het interessant wat de jaar gemiddelden zouden zijn als er slechts een beperkt aantal momenten in het jaar gemeten is. Daarnaast is inzicht in de functie van het fietspad (utilitair of reacretaief) interessant.
 

Projectleider

Foto Joost de Kruijf Themaleider Leefbare Stad

Joost de Kruijf

User Roles: