Digitalisering van supply chains staat bovenaan de agenda van veel bedrijven. De pandemie heeft de roep om digitalisering nog eens versterkt. Een digitale supply chain is niet alleen efficiënter en sneller, maar ook wendbaarder en veerkrachtiger in tijden van crisis. Niet voor niets heeft volgens onderzoeksbureau Gartner 39 procent van de productiebedrijven besloten om meer in technologie te investeren dan ze hadden gebudgetteerd voor uitbraak van de pandemie. Die (digitale) technologie moet hun supply chain toekomstbestendig maken.

Smart contracts
Smart contracts kunnen een sleutelrol vervullen in digitalisering van supply chains. Een smart contract is in feite niets anders dan een afspraak tussen twee partijen in de vorm van een softwareprogramma. Het voordeel daarvan is dat het softwareprogramma en daarmee het contract automatisch kan worden uitgevoerd. Mits is voldaan aan de juiste voorwaarden die eveneens in het smart contract zijn vastgelegd.
Neem als voorbeeld het contract tussen een verlader en een vervoerder. Daarin is vastgelegd dat de vervoerder een bepaalde prestatie levert (aflevering van een vracht), waarna een tegenprestatie van de verlader volgt (een betaling). Door deze afspraak te programmeren kan automatisch de betaling worden opgestart op het moment dat een digitaal bewijs van aflevering is ontvangen.
 
Efficiënter en sneller
Smart contracts maken supply chains allereerst veel efficiënter. Handmatige handelingen die in feite geen waarde toevoegen aan de keten, kunnen volledig worden geëlimineerd. De betrouwbaarheid stijgt omdat met het elimineren van handmatige handelingen ook de foutkans aanzienlijk afneemt. Daarnaast worden supply chains een stuk sneller omdat vervolgacties automatisch worden uitgevoerd zonder enige vertraging.4
Denk aan alle handelingen die nu nog nodig zijn voordat een vervoerder betaald krijgt. De chauffeur moet de papieren vrachtbrief bij aflevering laten ondertekenen en bij terugkomst afgeven op kantoor. Daar zit een collega die de vrachtbrief controleert en vervolgens een factuur opmaakt en verstuurt. De verlader moet die factuur inboeken en controleren voordat hij handmatig een betalingsopdracht kan aanmaken. Al die handelingen worden overbodig met een smart contract.
 
Digitale lopende band
Door meerdere smart contracts aan elkaar te knopen, ontstaat in feite een digitale lopende band. Net als de fysieke lopende band in de autofabrieken van Henry Ford zorgt de digitale lopende band voor minder verspillingen in de supply chain. Verspillingen in de vorm van onder meer geld en tijd. Maar over smart contracts bestaat nog veel onduidelijkheid. Voor welke toepassingen zijn smart contracts wel en niet geschikt? Wat is nodig aan technologie om een digitale lopende band op te zetten? En hoe zorg je voor het nodige vertrouwen in de supply chain als er geen mensen meer zijn om de uitvoering en voortgang van processen te bewaken? Het gebrek aan antwoorden op deze vragen weerhoudt veel bedrijven ervan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met smart contracts.
 
Verkenning
Logistics Community Brabant wil bedrijven op een laagdrempelige manier laten kennismaken met smart contracts. Deze whitepaper gaat dieper in op de technologie, toepassingen, kansen en bedreigingen rondom smart contracts. De inhoud is mede gebaseerd op interviews met Samsung SDS, Vos Logistics, Keyko, 2bSmart en Paul Bessems, auteur van het boek ‘De digitale lopende band’.
 

Projectleider

Foto Bas  Holland Business developer

Bas Holland

User Roles: