Project

SAMEN


Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Toch blijkt de impact van vernieuwing vooraf moeilijk te doorgronden waardoor een succesvolle implementatie achterblijft.

Het project 'SAMEN' (SmArt Maintenance Enabled busiNess) legt de link tussen deze technische en sociale kant van de innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis. Onmisbaar voor het slagen van innovaties!
 
Doelstelling
Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen.
 
Een breed consortium bestaande uit OEM’ers, asset owners, service providers en een kennisinstellingen werkt vanuit een community of practice samen aan de ontwikkeling, validatie en lancering van kennisproducten die na afloop van het project via een nieuw op te zetten WCM-loket verspreid kunnen worden onder het (Zuid-)Nederlandse bedrijfsleven, zowel MKB als de industrie. Het project is daarom opgezet langs drie inhoudelijke werkpakketten:
  1. Ontwikkelen van kennisproducten via een community of practice (WP1)
  2. Valideren van kennisproducten via een 5-tal pilots (WP2)
  3. Borgen van kennisproducten en best practices via een op te zetten WCM-loket (WP3)
Loket met praktijkgerichte kennis
Het beoogde resultaat aan het eind van de projectperiode is een loket waar asset owners, asset providers en serviceproviders praktijkgerichte kennis en ervaring kunnen verkrijgen in het ontwikkelen van nieuwe verdien- en organisatiemodellen die nodig zijn om Smart Maintenance in proces- en maakindustrie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Hierbij draait het om operationaliseren, opschalen en vercommercialiseren.
Het loket zal beschikken over een toolkit met producten zoals whitepapers, roadmaps, blueprints, assessments en ontwikkelingsmodules die door de verschillende doelgroepen afgenomen kunnen worden. Deze toolkit zal concrete handvatten bieden voor bedrijven die willen starten met de toepassing van Smart Maintenance.
 
MKB Living Lab
Om het MKB te laten meeprofiteren van de kennisproducten en deze te kunnen toepassen, wordt er nu een virtueel Living Lab voor het MKB ingericht bestaande uit een groep van circa 10 á 20 MKB-bedrijven. Binnen dit Living lab, krijgen de MKB’rs de kans één of meer van de kennisproducten te testen. Het voorbereidende werk hiervoor wordt gedaan in samenwerking met de SAMEN MKB-projectleider.  Hierdoor kan de deelnemer het kennisproduct laagdrempelig in gebruik nemen. Zo maken we smart maintenance voor iedereen toegankelijk.
 
Partners
WCM Fieldlab SAMEN (SmArt Maintenance Enabled busiNess) is het consortium van World Class Maintenance, Sitech Services, Alfa Laval, ASML, Ericsson, EQUANS, Tata Steel, Stork, SPIE, ABB, Canon, WEMO Nederland, Fokker Services, Fontys, Cargill, Logistics Community Brabant, Marel, ORTEC, Shell, Sofon, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Tilburg University, TU Eindhoven, Waterschap de Dommel, KPN, PDM, Homij, Smart Industry Solutions (FMI Improvia) en Perfact; met support van Aeronamic Services, IBM Nederland en Vanderlande.

Projectleider

Roland van de Kerkhof

some
Themamanager Smart Industry