Project

Community of Planners - voedselverspilling

In Nederland is de voedselverspilling rond de 150 kg per persoon. In de voedselindustrie – bijvoorbeeld bij voedselverwerkers, retailers en cateraars – kan het verminderen van voedselverspilling een belangrijke bijdrage leveren. Immers wat niet weggegooid hoeft te worden, hoeft ook niet gemaakt te worden. Minder voedselverspilling leidt dus tot minder CO2uitstoot, minder energiegebruik, minder verbruik van grondstoffen en tegelijkertijd een beter bedrijfsresultaat. 
 
Daarom is LCB gestart met een meerjarig open innovatieprogramma waarin dit voor meerdere organisaties op wordt gepakt. Elk van de betrokken organisaties gaat aan  de slag met een of meerdere planningen en databronnen binnen de eigen organisatie, waarbij de resultaten en technieken met elkaar gedeeld worden. Vanuit LCB worden wetenschappers, studenten en specialisten betrokken bij de projectgroep en faciliteert LCB de kennisdeling.
 
Het doel van dit innovatieproject is om in 2050 nog te kunnen opereren binnen de planetaire grenzen. Hiervoor moeten er concrete – en soms moeilijke – stappen gezet worden om het verbruik van grondstoffen en energie te verminderen. Om hierin besluiten te nemen die zowel op de korte- als lange termijn verstandig zijn, is het nuttig om verschillende scenario’s te analyseren. In dit project ligt de focus op het gezamenlijk identificeren van kansen om voedselverspilling tegen te gaan en het analyseren van de impact van deze kansen. De scenario analyses, best practices en inzichten worden hierbij met elkaar gedeeld.
 
Vragen
De projectgroep zal zich gedurende het project gezamenlijk bezighouden met de volgende vragen:
1. Hoe kun je voedselverspilling binnen de eigen processen en in de keten tegengaan?
2. Wat is de impact van deze scenario’s op de lange termijn?
3. Wordt het hiermee mogelijk om binnen de planetaire grenzen te blijven?
 
Succes
De projectgroep heeft haar doel bereikt wanneer de betrokken organisaties:
• Weten hoe zij in de komende jaren voedselverspilling gaan verminderen;
• Weten of dit voldoende is om duurzaam te kunnen opereren, en;
• Aan de slag zijn met nieuwe initiatieven om de voedselverspilling te verminderen.

Projectleider

Roland van de Kerkhof

some
Themamanager Smart Industry

Testimonials

Deelnemers en externe financiers