Project

Duurzaamheidsscan festivals

Een van de grootste vervuilers binnen de mobiliteits- en festivalsector is de CO2-uitstoot van het personenverkeer van en naar evenementen. Het begint dringend noodzakelijk te worden om de CO2-uitstoot te verminderen; de Nederlandse overheid is verplicht om in 2050 klimaatneutraal te zijn. BUas-student Danique van Oord heeft in samenwerking met LCB de duurzame mobiliteitsscan ontwikkeld als onderdeel van dit onderzoek. De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is "Hoe kunnen we de CO2-uitstoot van personenverkeer van en naar een evenement verminderen?"
 
De evenementenindustrie wordt gedwongen om duurzamer te worden. De grootste vervuiler is de verplaatsing van en naar een evenement. Denk aan het vervoer van goederen en producten, crew- en artiestenverkeer en passagiersverkeer. Deze vormen van beweging komen allemaal samen in de term mobiliteit. Binnen mobiliteit maakt het uit hoe goederen of mensen worden verplaatst of vervoerd. 

Momenteel richten de meeste festivalorganisaties zich op duurzaamheid door plastic harde bekers te implementeren, kraanwater aan te bieden om de aankoop van plastic flessen te verminderen, lokale leveranciers te kiezen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Er zijn Green Key criteria die evenementenorganisaties in de juiste richting sturen om duurzamer te worden, zoals het recyclen van afval en energie, het kiezen van een duurzame locatie, het promoten van duurzame modaliteiten bij de bezoekers van het evenement, het gebruik van lokale F&B leveranciers en het aanbieden van duurzame voedselopties. Deze metingen bevorderen duurzaamheid wel, maar geven geen daadwerkelijk inzicht in hoe dit de evenementenbranche beïnvloedt. Er zijn geen harde gegevens die de vermindering van CO2-uitstoot aantonen. Eerst moet duidelijk zijn wat de huidige impact is van de evenementensector met betrekking tot CO2-uitstoot. De huidige impact is de baseline waarmee de resultaten van de geïmplementeerde duurzame metingen vergeleken moeten worden om te concluderen of de metingen de juiste effecten hebben. Dit project ontwikkelt een duurzaamheidsscan om de huidige impact van een evenement uitgedrukt in CO2-uitstoot te meten; door de scan jaar na jaar uit te voeren kan succes of falen gemeten worden.
 

Projectleider

Justin van de Pas

some
Themamanager Evenementenlogistiek