In februari 2021 is Jhancarla Alanes Hinojosa als een Fresh Brain van Breda University of Applied Sciences gestart met haar afstudeeronderzoek voor LCB Multimodaal. Het doel van het onderzoek is om de duurzame impact van de Joint Corridors zichtbaar te maken door middel van het ontwerpen van een berekeningsmodel voor CO2-besparing die achteraf digitaal kan worden geraporteerd.
 
De Joint Corridor Tilburg – Rzepin (PL) vormt de pilot voor dit onderzoek, in nauwe samenwerking met GVT Group of Logistics, Bostik en H.Essers.
 
Dit onderzoek zal het mogelijk maken om van huidige en toekomstige Joint Corridors nog beter en sneller de impact op duurzaamheid zichtbaar te maken. Tevens zal het werken als een kompas voor verdere verduurzaming van Joint Corridors, denk onder andere aan opschaling modal shift en het inzetten van schone technologieën. Tegelijkertijd stellen de praktische inzichten de stakeholders in staat om medewerkers en andere partijen binnen de supply chain te betrekken bij het belang van duurzaamheid.
 
Aan dit project werken mee: GVT Group of Logistics, Bostik en H.Essers.
 

Projectleider

Foto Frans van den Boomen Themamanager Multimodaal

Frans van den Boomen

User Roles: