Project

Smart Maintenance Skillslab

Technologische ontwikkelingen en innovaties in de maintenance sector volgen elkaar in rap tempo op. De inzet van deze innovaties in bedrijfsactiviteiten maakt dat arbeidsprocessen aan verandering onderhevig zijn. Er worden nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd van zowel het bestaande als aankomende human capital. Bedrijven ondervinden moeite om voldoende en juist geschoold personeel aan te trekken en in te zetten. De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een kwantitatieve (tekorten aan personeel) als kwalitatieve (gebrek aan kennis en kunde) mismatch.
 
Doel Skillslab
De centrale doelstelling van dit WCM-project is “het ontwikkelen van een Smart Maintenance Skillslab waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderwijsvormen in de maintenance sector als oplossing voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt (kwantitatief en kwalitatief), nu en in de toekomst”.
 
Samenwerking onderwijs en bedrijven
Het beoogde resultaat van het project is het verwezenlijken van een intensieve samenwerking tussen de deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijven, waardoor enerzijds afgestudeerden beter opgeleid worden, zodat zij sneller aan de slag kunnen binnen het bedrijfsleven, en anderzijds zal bestaand personeel kennismaken en experimenteren met de laatste (Smart Maintenance) technologieën via samenwerking met studenten en docenten. Hiermee wordt het probleem van ontbrekende vaktechnische kennis aan zowel de vraag- als de aanbodkant bestreden.
 
Skillslab bestaat uit 4 werkpakketten
Experimenteren in pilots: Via diverse pilots waarbij nieuwe technologieën in de Maintenance sector worden toegepast, leren bedrijven wat voor soort mensen nodig zijn, met welke skills en hoe deze het beste kunnen worden ingezet.
Curricula ontwikkeling: De onderwijsinstellingen in het project ontwikkelen nieuwe toekomstbestendige curricula, mede op basis van de kennis en ervaring die met de pilots worden opgedaan.
Opleiding van scholen door bedrijven: In het kader van de pilots lopen docenten mee in de praktijk en verzorgen bedrijven Masterclasses voor docenten. Hiermee worden de docenten vanuit de praktijk opgeleid met nieuwe kennis en vaardigheden die ze vervolgens op de studenten over kunnen brengen.
Projectmanagement en kennisdisseminatie: WCM is verantwoordelijk voor projectmanagement en kennisdisseminatie over de resultaten van het project.
 
LCB is extern deelnemer in dit project. 

Projectleider

Foto Roland van de Kerkhof Themamanager Smart Industry

Roland van de Kerkhof