Project

Healthcare COVID-19 onderzoek


Het COVID-19 vaccin supply chains onderzoek richt zich op de rol van supply chain actoren - in het bijzonder de logistieke dienstverleners - in hoe zij bijdragen aan een effectieve en efficiënte distributie. Hoe vindt besluitvorming en coördinatie plaats in vaccin supply chains en hoe leidt dit tot matching van vraag en aanbod waarbij tekorten, verspillingen en vertragingen worden voorkomen?  
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Albert Mandemakers in het kader van zijn PhD-studie onder supervisie van Prof. Dr. Henk Akkermans (TiU). Het doel van dit onderzoek is om in retrospectief wetenschappelijk inzicht te krijgen in de wijze waarop we in de toekomst beter met deze uitdagingen kunnen omgaan. Bij dit onderzoek zijn masterstudenten van TiU (afstudeeropdrachten) en bachelorstudenten van BUas (minoropdracht) betrokken.  
 
In 2022 zal deze onderzoeksagenda nader gaan inzoemen op de leereffecten en hoe deze supply chains zich kunnen ombuigen tot minder adhoc en meer vloeiende supply chains. Ook zal er diepgaand onderzoek plaatsvinden naar de relaties tussen pharmaproducenten en logistieke dienstverleners en de impact daarvan op de coördinatie van deze supply chains. 
De kenniscirculatie rond dit onderwerp zal in 2022 een verdere impuls krijgen. In eerste instantie door exposure te geven aan de uitkomsten van alle studentproducten van tot en met januari 2022. De verwachting is dat in de loop van 2022 in het kader van het PhD-traject het eerste wetenschappelijk artikel zal worden gepubliceerd waaraan vervolgens exposure zal worden gegeven.
 

Projectleider

Albert Mandemakers

Nieuws

Overschot brengt landelijk probleem in beeld.

LCB en Breederzorg Thuiszorg zetten gezamenlijk in op heruitgifte verpleegartikelen.

Lees meer

Je weet nooit genoeg.
Wil je je inlezen in een van onze thema’s? Bekijk dan onze video’s of whitepapers, want je kunt niet genoeg kennis verzamelen! In de besloten portal vind je nog meer.