Project

Kademuur Dinteloord


Breda University of Applied Sciences/Logistics Community Brabant, MCA Brabant, Cosun Beet Company, gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant, hebben de handen ineen gestoken om de haalbaarheid van een kademuur te onderzoeken. De kademuur in Dinteloord kan op deze manier suikerbieten in ontvangst nemen die aangeleverd worden via het water.  
 
Het is de intentie om op het terrein van Cosun Beet langs de Dintel en buiten de Zeedijk een kade in te richten waar suikerbieten in bulk of in containers kunnen worden gelost. De kade bevindt zich aan de westelijke kant van het Mark-Vlietkanaal. De opslaglocatie voor de suikerbieten kan worden bereikt via de Noordzeedijk en de bestaande brug. 

Met deze ontwikkeling anticiperen partijen op de resultaten van de pilot die eind 2020 is afgerond met het transport van bieten van locaties in Stein en Born. Door gebruik te maken van transport over water kunnen de vervoersbewegingen over de weg worden verminderd. Cosun Beet geeft aan dat het jaarlijks gaat om 14.000 enkele vrachtwagenbewegingen vanuit Limburg door Brabant naar Dinteloord. Eind 2020 zijn de resultaten bekend gemaakt waarbij het onderzoek zich richt op de ontwikkeling van het transportconcept en de verliezen die optreden door transport (breuk, reiniging, kwaliteitsverlies tijdens transport/reisduur). In 2021 wordt de ontwikkeling van de kademuur verder in gang gezet. 

Projectleider

Frans van den Boomen

some
Themamanager Multimodaal

Nieuws

Deelnemers en externe financiers