×


Met een integrale en responsieve planning kun je optimaal gebruik maken van je middelen. 

Traditioneel worden planningen stapsgewijs gemaakt. In de zomer is het vakantie, in het voor- en najaar een onderhoudsstop, daarom produceren we in de resterende maanden een bepaalde hoeveelheid. Dit geeft structuur, maar is niet optimaal. De wereld is dynamisch. De vraag verandert, onderdelen zijn niet binnen, machines vallen uit, de marge verandert, etc. 

Goed plannen is dus complex en belangrijk. Een goede productieplanning stelt je in staat om meer te produceren, minder materiaal en energie te verbruiken en op tijd te leveren. In deze workshop laten we zien wat de moderne en bewezen mogelijkheden zijn om productieplanning te verslimmen en helpen we je de eerste stap te zetten.

Doel
  • Kennismaken met de laatste mogelijkheden voor planning
  • Sparren over mogelijke oplossingen voor je planningsuitdagingen
  • Indien gewenst, het zetten van een eerste stap. Wij zetten het netwerk van LCB graag in om je verder te helpen. Dit kan met een traject op maat zijn, maar ook door een koppeling te leggen met een specialist, een leverancier of een producent met eenzelfde planningsvraagstuk.

Inhoud
Deel1: Wat zijn de mogelijkheden?
In het eerste deel van de workshop worden de deelnemers meegenomen in de laatste mogelijkheden. Dit deel dient ter inspiratie. Hierbij komen specialisten aan bod over:
• Personeelsplanning
• Transportplanning
• Forecasting
 
Deel 2: Wat zijn de mogelijkheden voor mijn planningsproces?
Het tweede deel van de workshop hebben de deelnemers de hoofdrol:
• Wat is je planningsuitdaging?
• Hoe heb je al geprobeerd dit op te lossen/hiermee om te gaan?
 Aan de deelnemers: Wie herkent dit? Wie kent hier oplossingen voor?
 
Voor wie
• Strategische, tactische en operationele managers
• Logistiek dienstverleners en productiebedrijven
 
Informatie
Deelnemers: 5-10 per workshop.
Tijd: 15:00-17:00 uur.

Kosten
De workshop is kosteloos. Aansluitend kan gebruik gemaakt worden van de maatwerk trajecten ‘Testen verbeterideeën’ en/of ‘Ontwikkelen planningstool’. Aan deze trajecten zijn kosten verbonden. 
 

Neem Contact Op

Roland van de Kerkhof

some
Themamanager Smart Industry