×

Collect & Go

Bedrijfsgegevens

Gegevens aanvragerSteeds meer (grote) bedrijven maken gebruik van digitale en data gedreven toepassingen. De e-CMR is een nieuwe digitale vorm om alle benodigde informatie rondom (internationaal) goederenvervoer formeel vast te leggen.
 
De e-CMR is alles wat een papieren vrachtbrief ook is, echter dan digitaal. De e-CMR verbindt de systemen van de verlader, vervoerders, expediteurs en ontvangers met elkaar. 
 
De voordelen van de e-CMR
De overstap naar de e-CMR biedt meerdere voordelen. Zo draagt de e-CMR bij aan: 
  • Supply chain visibility: upstream en downstream is duidelijk wat de status van je zending is.
  • Duurzaamheid: het gehele proces wordt papierloos.
  • Kostenbesparing: de administratieve kosten zullen dalen en de chauffeur zal efficiënter werken als deze minder tijd voor administratieve handelingen nodig heeft bij het laden en lossen. 
  • Sneller afgehandelde opdrachten met minder fouten: doordat de e-CMR wordt gegenereerd aan de hand van al bestaande en ingevoerde gegevens is de kans op fouten nihil. Alle gegevens worden direct vastgelegd en zijn digitaal beschikbaar waardoor de chauffeur gelijk kan vertrekken. 
  • Exceptie gebaseerd werken: indien een zending niet volgens planning verloopt, wordt er een notificatie gestuurd naar de betrokken (logistieke) afdelingen. Zij kunnen hier vervolgens direct op acteren. 


Nu proberen!
De freemium e-CMR geeft bedrijven de gelegenheid om laagdrempelig de werking en toegevoegde waarde van de e-CMR te ervaren binnen een juridisch dekkend proces waarin continuiteit geborgd is. In deze e-CMR proefversie worden de volgende functies aangeboden:
  • E-CMR’s kunnen eenvoudig aangemaakt worden door de gegevens zelf in te vullen;
  • Het ondertekenproces kan uitgevoerd worden door e-signing met behulp van een QR –code of een pincode;
  • Alles kan afgehandeld worden via de app;
  • De ondertekende e-CMR worden automatisch opgeslagen in een digitaal dossier. Dit dossier wordt volgens de richtlijnen zeven jaar bewaard en is via een portal beschikbaar.
DALI (DAtascience voor Logistieke Innovatie)
De e-CMR is tot stand gekomen met behulp van het project DAtascience voor Logistieke Innovatie. In dit project worden door bedrijven vernieuwende datatoepassingen ontwikkeld voor de logistiek en supply chain. Vanuit de bedrijfscases worden generieke toepassingen ontwikkeld voor het bedrijfsleven en het onderwijs om zo de tools en opgedane kennis en ervaring te delen en verspreiden. 

In het DALI-project werkt Colllect+Go aan de continue doorontwikkeling van digitale vrachtdocumenten in beroepsgoederenvervoer.  Het koppelen van het digitale vrachtdocumenten aan bestaande systemen binnen de organisatie kan ervoor zorgen dat er minder tijd verloren gaat aan het uitvoeren van administratieve handelingen door verladers en transporteurs. 
 
Veel gestelde vragen


Bas Groot

some
Docent / Projectleider

Partners