×


Een LCB Community of Practice (COP) is een samenwerking van meerdere organisaties met een logistieke inslag of onderzoeksgebied. Samen met LCB wordt gewerkt aan innovaties voor vandaag met succes op korte termijn. Dit gebeurt op basis van kennisuitwisseling,  verdiepingsvraagstukken en het toepassen van oplossingen in de praktijk.

Een LCB COP kent een vraaggestuurde aanpak rondom een gemeenschappelijk onderwerp of vanuit een supply chain keten. Stakeholders van de deelnemende partijen werken hierbij samen met studenten, docenten en benodigde specialisten. 
 
LCB is een neutraal platform met directe toegang tot 4 Brabantse hbo- en wo-kennisinstellingen. Door het sterke netwerk is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar waarmee een sterke innovatieve slagkracht geboden kan worden.
 

Doel
• Kennisontwikkeling door het oppakken van projecten en innovatieve vraagstukken uit de praktijk.
• Werven, binden en boeien van talent.
• Bevorderen open samenwerking tussen partijen.
• Versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.

Learning community
Een learning community is een omgeving waarin werkveld- en onderwijs/onderzoeksprartijen samen leren, werken en innoveren. Door structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring in de LCB learning community gestapeld en steeds weer overgedragen aan een nieuwe groep studenten; de LCB-Fresh Brains.
 
Deze Fresh Brains maken LCB uniek. LCB heeft toegang tot 1.000 Fresh Brains die op allerlei manieren op projecten in te zetten zijn. Hierbij wordt vanuit LCB altijd ondersteuning geboden in het definieren van een goede opdracht, het matchen met geschikte studenten en het coördineren door LCB professionals.
 
Voor wie
Een LCB COP wordt opgezet met organisaties die een praktisch innovatievraagstuk hebben en dit samen met andere partijen willen uitzoeken, testen, doorlichten en/of oplossen in de praktijk. Een LCB COP wordt altijd op maat ingevuld.
 
Minimale voorwaarden/uitgangspunten LCB COP
• Er geldt een looptijd van in ieder geval 1 jaar.
• Deelnemende organisaties zijn bereid om (deel-)oplossingen te testen/toe te passen in het eigen bedrijf en/of in de totale groep van deelnemende organisaties.
• Deelnemende organisaties zijn bereid om studenten in te zetten op de uitvoering van/ter ondersteuning van het testen/toepassen van bepaalde oplossingen.
• Ontwikkelde tools, kennis en kunde worden (geanonimiseerd) en met toestemming gedeeld met het werkveld om innovaties in de sector op gang te brengen.
• Medewerking bij het verzorgen van gastcolleges bij LCB-kennisinstellingen en LCB-evenementen.
 
Stappenplan opstart van een LCB COP
1. Kennismaking en in kaart brengen van vraagstukken bij potentiele deelnemers.
2. Voorlichtingsbijeenkomst en brainstorm met beoogde deelnemers, waarna organisaties besluiten of ze deel gaan nemen aan een LCB COP.
3. Individuele inhoudelijke intakes met deelnemers, benoemen potentiele projecten en vastleggen (werk-)afspraken.
4. LCB COP kick-off.
De opstartperiode in het 1e jaar van een LCB COP kent een doorlooptijd van circa 3 maanden.

De kosten (excl. BTW) voor een LCB COP zijn
• Eenmalige opstartkosten stap 3 en 4 = € 500,- per deelnemende organisatie.
• Kosten reguliere coördinatie: premium LCB lidmaatschap jaarlijks: € 500,- MKB, € 2.500,- groot of € 5.000,- gemeente/brancheorganisatie.
 
Bovengenoemde kosten zijn excl. eventuele studentenvergoeding.

Neem Contact Op

Eveline van der Vooren

some
Werkveld Coordinator

Bas Holland

some
Business developer