Papier? Dat gebruik je alleen op de WC!

Vrachtbrieven zijn verleden tijd, vanaf nu is multimodaal vervoer papierloos. 
 
Na de overstap van traditioneel wegtransport naar duurzaam multimodaal transport via weg, water en spoor (Joint Corridors), ligt de volgende uitdaging nu voor ons: opschaling van Joint Corridors naar digitale e-Joint Corridors!
 
Een e-Joint Corridor digitalseert én verbindt vrachtdocumenten van een multimodale transportverbinding. Daarbij wordt het verwerkingsproces van vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring volledig geautomatiseerd. Dit levert een gestroomlijnde verwerking van transportopdrachten op en kan er real-time en nauwkeuring gerapporteerd worden naar gebruikers.
 
Doel
Realiseren van een digitale e-Joint Corridor voor jouw bedrijf. Wij brengen de huidige situatie in kaart en helpen met het ontwerp en uitvoeringsplan van een e-Joint Corridor. Alles op basis van de laatste kennisinzichten voor digitalisering en digitale transformatie. Je kunt daarna direct aan de slag. Met de e-Joint Corridor heb je minder papierwerk, minder controles en is alle relevante informatie van jouw transport correct en direct beschikbaar.

Inhoud
Deel 1:
Beschrijven huidige situatie
  • Fysieke en administratieve vrachtverwerkingsprocessen in kaart brengen en nauwkeurig beschrijven, inclusief vrachtboeking en vrachtmonitoring.
  • Knelpuntenanalyse en prioriteitenstelling maken voor de digitale transformatie.
 
Deel 2:
Ontwerp voor digitale transformatie, toepassing van Blockchain en uitvoeringsplan
  • Op basis van deel 1 wordt een ontwerp gemaakt voor digitale transformatie inclusief de toepassing van blockchaintechnologie waar nodig. Het ontwerp sluit aan bij de praktijksituatie van de Joint Corridor en bouwt voort op voorgaande ontwerpen en praktijkervaringen van andere Joint Corridors.
  • Ontwerp vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. Uitvoering door de eigen organisatie(s) met desgewenst ondersteuning door LCB en geselecteerde aanbieders.
  • Aanbeveling van subsidiemogelijkheden voor de uitvoering.
Voor wie
  • Gebruikers en aanbieders van vrachtvervoer die de overstap willen maken naar gedigitaliseerd multimodaal transport.
  • Deelnemers workshop: VERNIEUWEND WEGTRANSPORT.
Locatie
Op locatie van betrokken bedrijven.

Kosten
Normaal:
€ 5.000,- excl. BTW per deelnemende partij/deelnemend bedrijf.
Voor LCB-leden:
€ 4.500,- excl. BTW per deelnemende partij/deelnemend bedrijf.

Meer weten?
Wil jij weten of de overstap naar de e-Joint Corridor past bij jouw bedrijf?
Neem dan contact op met: Frans van den Boomen I boomen.f@lcb.nu - 06 - 46 97 63 86
User Roles: