×


De belangrijkste innovatie van de mens is ongetwijfeld datagedreven organiseren. Maar vaak gebruiken wij deze innovatie verkeerd door het onnodig verwerken en reproduceren van data. Dit maakt dat wij jaarlijks meer dan 2,3 miljard uur onnodig werk verrrichten - op kantoor maar ook thuis.
 
Logistieke dienstverleners worden databedrijven. 
 
In samenwerking met Weconomics Foundation biedt LCB het leerwerkprogramma Datagedreven Organiseren aan. Het programma is een (niet technisch) leerwerk programma, met een focus op ontwerp en organisatieontwikkeling binnen de context van echte digitale transformatie. Het richt zich op nieuwe business-  en operating modellen en het tegengaan van digitale verspilling door middel van blockchain, smart contracts, datalogistiek en de digitale lopende band.

Doel
Het leerwerkprogramma een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op:
• Digitaal leiderschap en digitale transformatie.
• Het ontwerpen en ontwikkelen van blockchain consortia en digitale ecosystemen.
• De implementatie van een digitale lopende band.

Mede als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft de Europese Commissie ambities en plannen opgesteld in de European Green Deal en daarbinnen de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geëffectueerd. In dit kader moeten steeds meer organisaties vanaf 1 januari 2024 rapporteren over hun impact op mens, maatschappij en klimaat. Sommige organisaties denken buiten de scope van de verplichting te vallen, maar dan nog kan het zo zijn dat investeerders, klanten of leveranciers hierom vragen. CSRD is per definitie een opgave die je met datagedreven organiseren moet oplossen. Het gaat immers niet alleen om de CO2-emissie van alleen je eigen organisatie, maar van de hele supply chain. 
 
Inhoud
Tijdens het leerwerkprogramma wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van datagedreven organiseren, digitale transformatie, internet of things, blockchain, smart contracts en artificial intelligence, samen ook wel de digitale lopende band genoemd. De cursist wordt hierin ondersteund met eigen boeken, cases, simulaties, games en andere materialen uit het kenniscentrum van Weconomics en LCB. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.
 
Voor wie
Het leerwerkprogramma is bedoeld voor supply chain studenten, organisatie-ontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, researchers, marketing-, finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.
 
Partners
Dit programma wordt aangeboden door Weconomics. Omdat het programma prima past binnen de projectdoelen van LCB, bieden LCB en Weconomics dit programma met korting aan voor LCB-leden. Daarnaast is het voor organisaties mogelijk om een opdracht aan te leveren. Het Weconomics leerwerkprogramma is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen op het gebied van datagedreven organiseren en blockchain.
 
Aanvang
Het leerwerkprogramma start op 1 maart 2024. Het programma duurt 20 weken en vindt plaats op vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur.
 
Proefles
Interesse maar nog niet overtuigd? Meld je dan aan voor een kennismakingsles!
 
Meer info en aanmelden
Ga hier naar de website van Weconomics.

Kosten
€ 3.250,- excl. btw per deelnemer.
Een opdracht indienen vanaf € 1.000,- excl. btw.
 
Voor LCB-Leden:
€ 2.935,- excl. btw per deelnemer.
Een opdracht indienen vanaf € 900,- excl. btw.

Neem Contact Op

Paul Bessems

some
Themamanager Data Gedreven Logistiek

Locatie:
Breda University of Applied Sciences Mgr. Hopmansstraat 2 BredaPartners