×


Een LCB Living Innovation Lab (LIL) is een incompany ‘learning community’ waarbij door structurele samenwerking met LCB, slimme en efficiënte innovaties voor morgen kunnen worden doorgevoerd.
 
Een LCB LIL kent een vraaggestuurde aanpak gericht op toegepast onderzoek en pilots in de praktijk. Werknemers, klanten en leveranciers van de deelnemende partijen werken hierbij samen met studenten, docenten en benodigde specialisten.
 
LCB is een neutraal platform met directe toegang tot 4 Brabantse hbo- en wo-kennisinstellingen. Door het sterke netwerk is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar waarmee een sterke innovatieve slagkracht geboden kan worden.
 

Doel
• Kennisontwikkeling door het oppakken van projecten en innovatieve vraagstukken uit de praktijk.
• Werven, binden en boeien van talent.
• Bevorderen open samenwerking tussen partijen.
• Versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.

Learning community
Een learning community is een omgeving waarin werkveld- en onderwijs/onderzoeksprartijen samen leren, werken en innoveren. Door structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring in de LCB learning community gestapeld en steeds weer overgedragen aan een nieuwe groep studenten; de LCB-Fresh Brains.
 
Deze Fresh Brains maken LCB uniek. LCB heeft toegang tot 1.000 Fresh Brains die op allerlei manieren op projecten in te zetten zijn. Hierbij wordt vanuit LCB altijd ondersteuning geboden in het definiëren van een goede opdracht, het matchen met geschikte studenten en het coördineren door LCB professionals.
 
Voor wie
Een LCB LIL wordt opgezet met grotere organisaties die op zoek zijn naar hoogopgeleid talent en via een praktische aanpak willen werken aan slimme innovaties voor morgen. Een LCB LIL wordt altijd op maat ingevuld.
 
Minimale voorwaarden/uitgangspunten LCB LIL
• Er geldt een looptijd van 3 jaar met een jaarlijks evaluatie moment.
• Inzet van minimaal 4 (hbo - wo) studenten per jaar.
• Ontwikkelde kennis en kunde binnen de LCB LIL worden (geanonimiseerd) gedeeld met het werkveld om innovaties in de sector op gang te brengen.
• Medewerking bij het verzorgen van gastcolleges bij LCB-kennisinstellingen en LCB-evenementen.

Stappenplan opstart LCB LIL
1. Kennismaking, afstemmen beoogde thema’s, kaders en uitgangspunten.
2. Brainstormsessie met beoogde organisatie(s)/afdelingen/deelnemers.
3. Vaststellen werkafspraken, innovatieagenda, projectenlijst, communicatie handboek en tekenen samenwerkingsovereenkomst.
4. Kick-off met deelnemers.
De opstartperiode in het 1e jaar van een LCB LIL kent een doorlooptijd van circa 3 maanden.

De kosten (excl. BTW) voor een LCB LIL zijn
• Opstartkosten: € 3.250,- (eenmalig).
• Reguliere coördinatie en specifieke studentwerving op maat: € 1.875,- (per maand).
• Premium LCB Lidmaatschap jaarlijks: € 2.500,-.

Bovengenoemde kosten zijn excl. eventuele studentenvergoeding.

Neem Contact Op

Bas Holland

some
Business developer