Ik loop al jaren met dit idee.....

Een verbetering van het productieproces? Laten we het testen!
 
Als je lang in hetzelfde productieproces meedraait, dan heb je vast een idee hoe dat proces slimmer ingericht kan worden. Maar hoe doe je dat? Vaak is het lastig om een idee ook daadwerkelijk in de praktijk te testen; het vereist een investering, brengt risico met zich mee voor het functioneren van het proces, of er is simpelweg geen tijd voor.

Simulatiesoftware maakt het mogelijk om in korte tijd een (productie)proces digitaal na te maken en om verschillende scenario’s te testen. Op deze manier kunnen verbeterideeën op een veilige en efficiënte manier getest worden en draait het reguliere proces gewoon door. Iets voor jouw bedrijf?
 
Doel
Op een veilige en efficiënte manier testen (zonder fysieke veranderingen door te voeren):
• Wat het verwachte effect is van een verbeteridee voor het productieproces, en/of;
• Wat het effect is van een verandering (toename in de vraag, uitvallen productielijn, ...)
 
Inhoud
Het traject bestaat uit 5 halve dagen, waarbij de eerste halve dag gebruikt wordt om te bepalen of het traject wel/niet ingezet wordt. De kwaliteit van de simulatie wordt bepaald door de mate van:
 
Dag 1: Voorbereiding
• Rondje door het productieproces
• Bespreken verbeterideeën en scenario’s
• Bepalen scope van analyse, prijs en planning
 
Dag 2: Ontwikkelen simulatie
• Modelleren productieproces
 
Dag 3: Initialiseren simulatie
• Controleren en aanvullen gemodelleerde productieproces
• Instellen simulatie op basis van data en kennis
 
Dag 4: Analyseren
• Controleren of het gesimuleerde proces de realiteit nabootst
• Uitvoeren analyses
 
Dag 5: Bespreken resultaten
• Bespreken van de resultaten
 
Voor wie
• Productiemanagers en fabrieksdirecteuren
• Kennisdragers van het productieproces
• Dataspecialisten (voor het instellen van de simulatie)
 
Locatie
Op locatie van je eigen bedrijf.
 
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de vraagstelling (en dus de tijd die benodigd is om de simulatie uit te werken), maar vallen tussen onderstaande bedragen. Als aan het eind van de voorbereidende dag besloten wordt om geen vervolg te geven aan het traject, worden er geen kosten in rekening gebracht.
Normaal: €2.000 - €5.000 excl. BTW.
Voor LCB-leden: €1.800 - €4.500 excl. BTW.

Meer weten?
Loop jij al jaren met een idee en wil je bekijken of dit getest kan worden? Neem dan contact op met:
Roland van de Kerkhof I Kerkhof.r@lcb.nu | 06 – 20 78 88 79.
User Roles: