Ondersteuning vanuit LCB en MCA bij subsidieregeling 'stimulering modal shift'

Datum 29-03-2021

LCB en MCA ondersteunen gezamenlijk Brabantse bedrijven met het versterken van multimodaal goederenvervoer. Daarom informeren wij graag de Brabantse bedrijven over een nieuwe subsidieregeling stimulering model shift.
 
Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken (de zogeheten modal shift) is er een modal shift-maatregel van weg naar water en spoor aangekondigd in de Goederenvervoeragenda 1. Met deze regeling wordt verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor gestimuleerd. Dit om de weg als transportmodaliteit te ontlasten en congesties op de belangrijkste doorgangsroutes voor het goederenvervoer terug te dringen. 2 sterke uitgangspunten die we ook terug zien in de Brabantse Joint Corridors.
 
De regeling moet bijdragen aan het structureel bereikbaar houden van de stedelijke gebieden en industriehavencomplexen in de Randstad. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij enerzijds wordt ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor modal shift door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart, en anderzijds het stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren. Deze subsidieregeling is de invulling van het laatste doel.
 
Wat houdt de regeling in?
De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, oftewel de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen, die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.
 
De regeling concentreert zich in dit verband primair op het vervoer van goederen in containers. Dit gecontaineriseerde vervoer is verhoudingsgewijs gemakkelijk te verplaatsen en laat een sterke opmars als transportmiddel zien. Bulktransporten komen hierbij alleen in aanmerking voor een bijdrage indien deze een bovengemiddelde bijdrage aan de modal shift naar de binnenvaart en/of spoor leveren. De subsidieregeling richt zich daarnaast op de kleinere en middelgrote transporten waarvoor een shift van de modaliteit door de omvang van de vrachten niet direct voor de hand ligt door te kleine hoeveelheden.
 
Vanuit deze regeling wordt een bijdrage gegeven in bedrijfsmatige kosten die rechtstreeks samenhangen met:
  • de organisatie van de bundeling van vrachten om deze structureel te verplaatsen van de weg naar de binnenvaart en/of spoor;
  • de daarmee samenhangende investeringen in aanpassing van werkprocessen, opslag en overslagfaciliteiten;
  • in het beter faciliteren van deze modal shift processen.
 
Meedoen?
De subsidieregeling opent op 1 april 2021. Deze regeling biedt een unieke kans om nieuwe en reeds bestaande Joint Corridors verder te ontwikkelen. 
 
LCB en MCA helpen met jouw aanvraag
Omdat deze regeling een unieke kans biedt voor een extra impuls om Joint Corridors op te schalen, staan LCB Multimodaal en MCA graag klaar om je nader te informeren.
Interesse? Neem dan contact op met:
Hendrik-Jan van Engelen - MCA: 06-47829864
Frans van den Boomen - LCB Multimodaal: 06-46976386
 

Frans van den Boomen

Ander Nieuws

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer

‘Groene Farmacie’ aan de slag met de verspilling van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers en zorgvezekeraars maken een vuist.

lees meer

LCB ontmoet het werkveld op Multimodaal Transport Expo 2022

Wij willen op Champions League niveau spelen in de logistiek.

lees meer