Succesvolle afronding Smart Logistics Connected project

Datum 29-06-2022

Verslimmen, verduurzamen en verbinden. Dat zijn de drie hoofdingrediënten van het project Smart Logistics Connected. Dit project is tussen 1 februari 2021 en 30 juni 2022 door LCB in nauwe samenwerking met REWIN en met steun vanuit het Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant uitgevoerd.

 

Doelstellingen die LCB en REWIN voor ogen hadden:

• Het verslimmen van de sector door het ontsluiten van kennis en kunde van LCB voor West-Brabantse bedrijven.

• Het verbeteren van de innovatiekracht, onder meer met behulp van de inzet van diverse moderne technologieën als Automatisering & Robotica, Artificial intelligence, Digitalisering & Dataficering, Augmented & Virtual Reality en Smart Mobility.

• Het verbinden van bestaande en nieuwe partijen in de integrale logistieke keten om te komen tot verbetering van de organisatiegraad voor de logistiek in West-Brabant.

Dit leidde tot meerdere mooie successen. In die periode is met dit project verbinding gemaakt met meer dan 120 bedrijven in West-Brabant. Velen van hen maken inmiddels ook gebruik van de producten en diensten van LCB, of zijn aangehaakt bij andere projecten, zoals DALI (proeftuin voor logistieke innovatie in de supplychain) en DDSZ (Digital Data Square Zuid-Nederland).

Daarnaast is ook een doorontwikkeling gemaakt in de opzet van het Logistics Robotics Experience Center in Moerdijk. Juist die concrete acties hebben ervoor gezorgd dat het project succesvol is verlopen. Want mensen spreken is prima, maar de échte verbinding ontstaat pas als partijen samen dingen gaan doen.

Bas Holland

some
Business developer

Ander Nieuws

Logistieke bedrijven willen af van spaghetti aan applicaties en systemen

Data en digitalisering zijn actueler dan ooit in het logistieke werkveld.

lees meer

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer

‘Groene Farmacie’ aan de slag met de verspilling van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers en zorgvezekeraars maken een vuist.

lees meer