's-Hertogenbosch tekent Green Deal met 30 partners.

Datum 15-10-2021

’s-Hertogenbosch zet actief in op slimme en schone bevoorrading. Om dit voor elkaar te krijgen werken zij actief samen met verschillende stakeholders en andere partijen, waaronder LCB, die een rol spelen op het gebied van bevoorrading in de stad. Samen hebben zij een ambitie uitgesproken. Hoe deze ambitie wordt bereikt en welke acties hierbij horen staat in de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek”.  
 
Wethouder Ufuk Kâhya: “We hebben een prachtige binnenstad. Met mooie steegjes, monumentale gebouwen en veel bewoners, winkeliers, bedrijven en horeca. Om te zorgen dat iedereen hier fijn kan wonen, leven en werken, gaan we voor schone bevoorrading. Dus zonder uitstoot en met minimale geluidsoverlast. Ook willen we optimale bevoorradingsstromen. Met zo min mogelijk hinder van vrachtwagens en bestelbussen in de openbare ruimte. Onze uitdaging blijft om steeds de balans te zoeken tussen de bereikbaarheid van de binnenstad en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We kunnen daarbij rekenen op de inzet van 30 partners. Samen met hen zetten we hier de schouders onder.”
 
Hoe doet 's-Hertogenbosch dit?
Begin 2021 heeft het college besloten om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. Dat betekent dat vanaf 2025 al het logistiek vervoer in de binnenstad slim, schoon en toegankelijk moet zijn. Zij werkt samen met partners stap voor stap toe naar het halen van dit doel. In de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek” staan de afspraken hoe te komen tot schone en slimme bevoorrading. 
 
Elf verschillende sporen
In totaal staan er elf verschillende sporen beschreven in de Bossche Green Deal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervoeren van bouwmaterialen, bezorgen van pakketjes en het bevoorraden van horeca. En ook over handhaving en het vormgeven van het toegangsbeleid naar de binnenstad. In deze sporen staan alle betrokken partijen en acties samengevat. Alle beschreven acties dragen bij aan het verbeteren van
schone en slimme stadslogistiek.
 
Een van de genoemde voorbeelden is het onderzoek naar de inzet van elektrische vrachtfietsen. Een ander voorbeeld is de inzet van fietskoeriers bij kleine pakketjes. De Sligro onderzoekt of de Trens Solar Train een goede manier is om klanten in de binnenstad te bevoorraden. Dit zijn een paar voorbeelden van concrete stappen die hopelijk tot inspiratie van andere partijen leiden.
 
Gemeente als aanjager
De gemeente heeft een rol bij het aanjagen van nieuwe initiatieven. Maar ook steunen zij onderzoek door instellingen en moedigen ze nieuwe partijen aan om zich aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Dit laatste is ook één van de sporen van de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek. Daarnaast heeft de gemeente een actieve rol bij het toegangsbeleid aan de binnenstad en bij het handhaven van de gemaakte afspraken. 

Joost de Kruijf

some
Themaleider Leefbare Stad

Ander Nieuws

Succesvolle afronding Smart Logistics Connected project

Verslimmen, verduurzamen en verbinden. Dat zijn de drie hoofdingrediënten van het project Smart Logistics C...

lees meer

Logistieke bedrijven willen af van spaghetti aan applicaties en systemen

Data en digitalisering zijn actueler dan ooit in het logistieke werkveld.

lees meer

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer