Brabantse zorginstellingen werken mee aan heruitgifte verpleegartikelen

Datum 03-04-2022

Met het ondertekenen van een memorandum van overeenstemming, hebben onlangs 3 nieuwe zorginstellingen hun medewerking toegezegd. Samen met Logistics Community Brabant (LCB) gaan zij aan de slag om overtollig verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal in te zamelen en opnieuw uit te geven. 
 
ZuidZorg uit Eindhoven, Meetingcare uit Tilburg en Thuiszorg West-Brabant (TWB)  uit Roosendaal leveren komend jaar overtollige verzorgingsproducten aan LCB. LCB stelt op haar beurt deze geretourneerde producten ter beschikking aan goede doelen, zorginstellingen en hulpbehoevende particulieren in binnen- en buitenland. Dit verloopt via het LCB Zorgplein, een digitale omgeving waar ongebruikt incontinentiemateriaal, verband-, verpleeg- en verzorgingsartikelen aangeboden en afgenomen kunnen worden.
 
Met de aantallen die worden aangeboden aan het LCB Zorgplein, wordt direct een jarenlang probleem duidelijk in kaart gebracht. Als een product niet meer wordt gebruikt omdat bijvoorbeeld wordt overgestapt op een ander artikel of omdat de gebruiker overlijdt, dan blijft er een grote hoeveelheid ongebruikt materiaal over. Materiaal wordt nu vaak weggegooid terwijl het nog heel goed opnieuw te gebruiken is. 
 
Piet Berkers, themamanager LCB Zorglogistiek: “We zijn erg blij met de deelname van ZuidZorg, Meetingcare en TWB aan ons project. Onze focus is het in kaart brengen van de verspilling en vervolgens het terugdringen van deze verspilling door de mogelijkheden van verantwoorde heruitgifte te bekijken.
 
Door de samenwerking ontstaat er ook ruimte om, met behulp van hbo- en wo-studenten, onderzoek te doen naar logistieke processen in de zorg. In het voorbije jaar is wel gebleken dat niet alle processen hierin soepel verlopen. Mogelijk kunnen er met wat eenvoudige logistieke ingrepen en innovaties, grotere ontwikkelingen in gang worden gezet. 
 
Regiodeal Retourmedicatie
LCB kan deze samenwerking uitvoeren onder de noemer van de Regiodeal Retourmedicatie. Deze subsidie, die verstrekt is voor de duur van 3 jaar, geeft het LCB-thema Zorglogistiek de ruimte om te onderzoeken in hoeverre een centrum voor heruitgifte economisch en maatschappelijk haalbaar is. 
 

Jan Akkermans

some
Projectleider zorglogistiek

Ander Nieuws

Opschaling bij KMWE met behulp van simulatiemodel

Studenten Tilburg University adviseren toeleverancier ASML

lees meer

DDSZ-consortium op bezoek bij Nabuurs

Leren van elkaar

lees meer

Duurzame stadslogistiek mogelijk door slimme algoritmen

Fresh Brain Jesse Donkders ontwerpt nieuw rekenmodel

lees meer