Samenwerken aan een leefbare stad

Datum 04-10-2021

Tientallen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en diverse gemeenten hebben op 30 september in Brouwerij Frontaal in Breda deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Doelen bereiken voor een Leefbare Stad’. Tijdens deze bijeenkomst zijn zij door Ruud Weijmans en Joost de Kruijf van het LCB-thema Leefbare Stad bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rond de Digitale Atlas Leefbare Stad. 

Het wordt steeds drukker in de Brabantse dorpen en steden, maar dat kan niet eindeloos blijven doorgaan. Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat de steden bereikbaar en leefbaar blijven? Hoe leiden we het personen- en goederenvervoer in goede banen, zodat de nadelige effecten op mens, economie en milieu tot een minimum beperkt blijven? 
 
Sleutelrol voor Digitale Atlas
Om deze vraagstukken op te lossen zullen overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen in de regio de handen ineen moeten slaan. Alleen door informatie en inzichten met elkaar te delen, is het mogelijk om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen die voldoet aan ieders wensen. De Digitale Atlas Leefbare Stad van LCB vervult een sleutelrol in dit proces.
 
Versnellen
‘De atlas is een digitale weergave van de leefomgeving en biedt toegang tot nagenoeg alle openbare databronnen’, zegt Joost de Kruijf, Themaleider Leefbare Stad. ‘We kunnen nu al voor alle gemeenten laten zien waar de bezoekers vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Deze kennis willen we de komende tijd gaan inzetten om partijen niet alleen te verbinden, maar ook om de samenwerking te verdiepen en het proces te versnellen.’ Daarbij werkt LCB ook graag samen met HBO- en WO-studenten. Een mooi voorbeeld hiervan is TU/e student Daniel de Lint, die in het kader van de Digitale Atlas de historie, trends en ontwikkelingen van bedrijventerreinen in Noord-Brabant tussen 1988 en 2021 in kaart bracht.
 
Waardevol instrument
Robin van der Helm, die vijfenhalf jaar lang werkzaam was als wethouder in Oosterhout, noemt de Digitale Atlas een waardevol instrument. ‘Voor gemeenten is het geweldig om beleid te kunnen ontwikkelen op basis van de meest actuele informatie. We hebben er in Oosterhout dankbaar gebruik van gemaakt bij de transformatie van de binnenstad. Maar tegelijkertijd bevat de Digitale Atlas zoveel informatie dat gebruikers het spoor bijster raken. Het is dus belangrijk dat de informatie behapbaar blijft. Als je als LCB met de Digitale Atlas te ver voor de troepen uitloopt, dan gaat het niet werken. Think big, start small is daarom mijn advies.’
 
Zowel personen- als goederenvervoer
Programmamanager Ruud Weijmans is blij met de feedback die hij kreeg van Van der Helm en van de andere aanwezigen tijdens de bijeenkomst. ‘Er liggen nog volop uitdagingen om de Digitale Atlas zowel voor het personen- als goederenvervoer in alle gemeenten toegankelijk te maken. We gaan op zoek naar mogelijkheden om de toepassing van de Atlas te koppelen aan bestaande beleidsprocessen. Samen met andere stakeholders willen wij dit avontuur graag aangaan. Daarbij gaan wij ons als LCB maximaal inspannen om alle partijen zo goed mogelijk te informeren en begeleiden.’ 
 

 
 
 
 

Joost de Kruijf

Ander Nieuws

LAB en LCB bundelen hun krachten!

Door gedeelde kennis maken we logistiek Brabant slimmer en duurzamer. 

lees meer

Waalwijk wil bereikbaar zijn en blijven!

In gesprek met Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk

lees meer

's-Hertogenbosch tekent Green Deal met 30 partners.

Bevoorrading Bossche binnenstad: schoon en slim.

lees meer