3D Digitale atlas geeft data-gedreven inzicht in bereikbaarheid Brabant

Datum 03-11-2020

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en het milieu voor haar inwoners, bezoekers en bedrijven. Om ondersteuning te bieden in deze vraagstukken, heeft Logistics Community Brabant in samenwerking met Argaleo de Atlas Bereikbare Stad ontwikkeld. In een online 3D dashboard krijgen overheden, vervoermaatschappijen en ondernemers inzicht in de bereikbaarheid van vandaag en de mogelijkheden voor morgen.

Het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur, het invoeren en uitbreiden van HUB’s waar goederen afgeleverd en opgehaald kunnen worden, het aanbieden van deelvoertuigen via ‘Mobility as a Service’; ontwikkelingen die allen bijdragen aan een leefbare stad van morgen. Nieuwe technologische innovaties en de toenemende vraag naar data-gedreven werken, vragen veel van de planologen, ondernemers en bedrijven in de stad. Welke data pas je toe om te komen tot de juiste beslissing voor jouw stad? 
 
Van data naar inzicht 
LCB en Argaleo hebben hiervoor de ‘Atlas Bereikbare Stad’ ontwikkeld. Hierbij wordt data gevisualiseerd in een 3D kaart zodat in één oogopslag knelpunten en kansen voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad in beeld worden gebracht. De Atlas bevat als basis alle beschikbare openbare publieke databronnen en kan aangevuld worden met private data. Met deze data kunnen van beleidsmatige vraagstukken concrete inzichten gemaakt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loop- en fietsafstand naar bushaltes en stations in Noord-Brabant, de fietsbereikbaarheid van scholen of de drukte van vrachtverkeer in de binnenstad. “Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk, aldus programmaleider ‘Fiets’ Rogier Heijltjes van de provincie Noord-Brabant. 
 
Innoveren door samenwerking
De Atlas is dé nieuwe tool voor de LCB-kennisinstellingen (Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences) om haar ontwikkelde kennis over logistiek en mobiliteit te verbinden aan de bereikbaarheidsvraagstukken van gemeenten en provincies. Zo voegt het BUas-lectoraat Urban Intelligence haar kennis op het gebied van data-gedreven fietsinformatie toe. Ook JADS (Jeronimus Bosch Academy for Digital Science) werkt mee in dit innovatieve project. Deze samenwerking biedt volgens Joost de Kruijf als bedenker van de Atlas extra kansen door de integratie van de juiste data gerelateerde kennis, technieken en innovaties. 
Argaleo is onmisbaar in de totstandkoming van de Atlas Bereikbare Stad. Argaleo werkt met andere organisaties samen die het nut van de 3D visualisaties zien en hun kennis hierin willen etaleren. Over uitdagingen als intellectueel eigendom is Jeroen Steenbakkers van Argaleo ook duidelijk: “de enige manier dat partijen kennis en data willen delen, is dat deze bij de rechtmatige eigenaar blijft”. 
 
Toekomst
De Atlas Bereikbare Stad maakt deel uit van het LCB-thema Leefbare Stad. Onder de paraplu van de Atlas van de Leefbare Stad worden steeds nieuwe deeloplossingen ontworpen. De Atlas Bereikbare Stad is daar een resultante van. In de nabije toekomst staat ook de presentatie van de Atlas met multimodale logistieke vervoersstromen op de planning. Gezamenlijk dragen alle Atlas-varianten bij aan de vraagstukken en discussie rondom een duurzaam en emissieloos Brabant! 
 
De Atlas voor jouw organisatie
Om overheden, vervoermaatschappijen en ondernemers kennis te laten maken met de mogelijkheden, wordt De Atlas nu ter kennismaking aangeboden. Neem daarvoor contact op met Joost de Kruijf: kruijf.j@buas.nl 
 

 

Leo Kemps

some
Directeur

Ander Nieuws

Zorgprofessionals pakken door: van Awareness naar Actie

Werkgroep zet zich samen met LCB in tegen medicijnverspilling.

lees meer

Europese Commissie keurt 22,5 miljoen steun vervoerssector goed

Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor

lees meer

Nieuwe datagedreven toepassingen voor de logistieke markt

DALI sluit af bij team Jumbo-Visma

lees meer