Goede supply chain is cruciaal voor een vaccinatiecampagne.

Datum 16-10-2022

In het belang van de volksgezondheid en beheersing van de gezondheidszorgcapaciteit, is een snel op te schalen distributie cruciaal voor een succesvol verloop van een vaccinatiecampagne. Dat is van toepassing voor de huidige COVID-19 vaccinatiecampagnes, maar ook voor toekomstige campagnes. Want een goed doordachte vaccinatiestrategie kan het aantal ziekenhuisopnames verlagen en daarmee lockdownmaatregelen beperken of zelfs voorkomen. 
 
In het kader van 'pandemic preparedness' onderzoekt Albert Mandemakers voor zijn promotiestudie op Tilburg University de distributie van COVID-19 vaccins. Op donderdag 13 oktober presenteerde hij zijn voorlopige resultaten aan geïnteresseerden uit het werkveld en onderwijs. 
 
Tijdens het eerste deel van zijn onderzoek, interviewde Albert 30 verantwoordelijken die actief zijn in COVID-19 vaccin supply chains. De geinterviewden varieerden van logistieke dienstverleners tot en met partijen uit de gezondheidszorg en de pharmaceutische industrie. Uit de interviews bleek dat deze partijen beslissingen dienden te nemen onder hectische omstandigheden, dat zich kenmerkte door gebrek aan informatie, kennis en tijd. Logistieke en transportgerelateerde partijen hadden de COVID-19 vaccin supply chains geprioriteerd en zij ondervonden daarbij de hectiek van onnauwkeurige vraagvoorspellingen, het omgaan met mogelijke onderbenutting van transportcapaciteit en het blijven bedienen van andere klanten conform servicevoorwaarden.
 
Het voorlopige onderzoek van Albert Mandemakers wijst uit dat er tijdwinst te behalen valt in de distributie en service supply chain als er anders wordt omgaan met onzekerheden. Test bijvoorbeeld op scenarioplanning en pas dat ook daadwerkelijk toe. Er liggen uitdagingen in de aansturing, visibility en samenwerking binnen deze supply chains. Dit is ook van toepassing op de last mile, zoals in de distributiekanalen van GGD’s, huisartsen en verzorgingstehuizen is gebleken. 
 
Nu een volgende vaccinatiecampagne er weer aankomt, zal de vaccinatiestrategie een ander accent krijgen; daar waar bij de eerste COVID-vaccinatiesronde vanuit schaarste werd geopereerd en de tweede ronde nog kon teren op de aanwezige vraag naar vaccins, zal de overheid nu de aandacht moeten focussen op het opnieuw georganiseerd krijgen van de vaccinatievraag bij de bevolking. Een goede planning ervan, waarbij de juiste afstemming plaatsvindt, is cruciaal voor beheersing van de gezondheidszorgcapaciteit. 
 
In maart 2023 zal Albert zijn eerste paper gaan indienen bij een wetenschappelijk journal. Doelstelling is om september 2026 zijn promotiestudie af te ronden. 
 

Albert Mandemakers

Ander Nieuws

Zorgprofessionals pakken door: van Awareness naar Actie

Werkgroep zet zich samen met LCB in tegen medicijnverspilling.

lees meer

Europese Commissie keurt 22,5 miljoen steun vervoerssector goed

Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor

lees meer

Nieuwe datagedreven toepassingen voor de logistieke markt

DALI sluit af bij team Jumbo-Visma

lees meer