Positief gedrag festivalbezoekers door informatievoorziening

Datum 28-08-2023

In opdracht van Breda Jazz Festival hebben studenten van Breda University of Applied Sciences op donderdag 18 mei 2023 kwantitatief onderzoek uitgevoerd op het ponton in het Spanjaardsgat. Dit deden zij samen met medewerkers van Logistics Community Brabant. Het doel was om de effecten van tekst en symbolen op het keuzegedrag van festivalbezoekers te meten. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op het nieuwe ponton-ontwerp tijdens het Breda Jazz Festival. Met het nieuwe ontwerp wil de organisatie een betere instroom, doorstroom en uitstroom te realiseren. Bij eerdere edities gebruikten bezoekers van het ponton de twee aangelegde loopbruggen zowel als in- als uitgang. Daardoor ontstonden er tijdens piekmomenten blokkades op beide loopbruggen. Dit zorgde voor een onveilig gevoel bij de festivalbezoekers en de organisatie. 

Om de bezoekersstromen beter te reguleren en te zorgen dat bezoekers te ingang als ingang gebruiken en de uitgang ook als uitgang, is experimenteel onderzoek opgezet naar de effectiviteit van verschillende vormen van informatievoorziening. Hierbij zijn lichtkranten ingezet om de bezoekers door middel van tekst en symbolen te informeren over de juiste in- en uitgang. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de bezettingsgraad van beide loopbruggen. 

Bij een merendeel van de metingen die zijn gedaan is een positief resultaat te zien: een stijging van 8% in gewenst gedrag wanneer tekst wordt gebruikt als informatievoorziening bij de onderzochte loopbruggen. Bij het tonen van symbolen is de stijging in gewenst gedrag zelfs nog groter, namelijk 10%. Bovendien is er een significant verschil waargenomen tussen de interventies en is er een zwakke samenhang tussen interventie en gedrag geconstateerd. Dit wijst erop dat een positief effect werd waargenomen bij festivalbezoekers van het ponton van het Breda Jazz Festival wanneer informatievoorziening werd gebruikt.

Interesse in meer verdieping? Download het onderzoeksrapport! 

Justin van de Pas

some
Themamanager Evenementenlogistiek

Ander Nieuws

NAC promoveert: live casus voor BUas-studenten

Digitale tools voor Crowd Management monitoren drukte

lees meer

PSV huldiging: Innovatieve druktemeting door BUas en LCB

Onderzoek op 4 pleinen in Eindhoven

lees meer

Grootschalig onderzoek naar duurzame logistiek in Brabant van start

Lagere emissie, circulaire ketens en een schonere woon- en werkomgeving in Noord-Brabant

lees meer