Datum 29-06-2021

Deskundigen en studenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de grootschalige testevenementen. “Zonder BUas was er geen Fieldlab geweest”, zei hoofdonderzoeker Andreas Voss tijdens een afsluitende bijeenkomst die Logistics Community Brabant (LCB) samen met Breda University of Applied Sciences (BUas) hield op 23 juni jl. “Daarvoor was vertrouwen in elkaar onontbeerlijk”, aldus LCB-directeur Leo Kemps. In deze bijeenkomst werd er teruggekeken naar het onderzoek en resultaten van de Fieldlab Evenementen, maar bovenal was er aandacht voor de valorisatie van deze nieuwe kennis voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland. 
 
Tijdens de online sessie werd er teruggekeken op de afgelopen roerige periode. Tussen februari en mei 2021 werd bij 24 verschillende grootschalige activiteiten onderzocht welke richtlijnen het beste gevolgd kunnen worden ten tijde van een pandemie zoals COVID-19. Onder de paraplu van Fieldlab Evenementen werkte de evenementenbranche samen met vier ministeries, onderzoekers én universitair en hoger onderwijs in Nederland. Andreas Voss, hoofonderzoeker van Radboud UMC: “Het is leuk om als onderzoeker met het werkveld samen te werken en de betrokkenheid van de studenten hierbij te ervaren”. 
 
Fieldlab Evenementen is met BUas in aanraking gekomen via contacten uit het werkveld. Merit Clocquet, programmateam Fieldlab Evenementen: “Om onze recent ontwikkelde Sport Innovatie Formule inhoudelijk te verstevigen, hebben wij gepoogd denkkracht met daadkrachtsessies hier aan toe te voegen. BUas en LCB zijn hiermee aan de slag gegaan; zij hebben onderzoeksvragen vastgesteld en de uitvoering daarvan verzorgd. Binnen de Fieldlab Evenementen werd dit opgepakt binnen de bouwblokken ‘tracking & tracing’ en ‘groepsdynamiek’.   
 
Naast deze 2 bouwblokken, werden ook andere onderzoeksmethoden toegepast door verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Want behalve BUas en LCB waren ook TU Delft, the Close App, DCM en Kinexon betrokken. De Close App, een app waar vóór aanvang, maar ook tijdens en na afloop van een evenement met een bezoeker gecommuniceerd kan worden, bleek een goede tool te zijn om bezoekers te informeren. Door alle communicatie via één kanaal te laten verlopen, ontstond er een hoge conversie van zo’n 95% en volgden bezoekers de meeste aanwijzingen naadloos op. Tijdens de evenementen zelf werd met name onderzoek gedaan door middel van video analyse en contact tracking. De combinatie van deze twee meetmethodes werkte goed omdat ongewenste situaties tijdig konden worden bijgesteld. 
 
De verschillende onderzoeksresulaten en verzamelde (anonieme) data, is door TU Delft samengevat in een risicomodel. Bas Kolen, risicoanalist TU Delft: “Bij dit model is steeds gekeken naar het risico dat gelopen wordt als alternatief wanneer men thuis blijft. Actoren die hierbij gebruikt worden zijn o.a.: toegang, groepsindeling, aantal contacten, ventilatie en beschermingsmaatregelen”. Het risicomodel is als advies aan het OMT aangeboden, die op haar beurt de overheid adviseerde. Andreas Voss: “We hebben steeds gezocht naar zaken die wél kunnen. Het is dan fijn om gehoord te worden door de politiek”.  
 
Het universitair en hoger onderwijs in Nederland heeft een significante bijdrage geleverd aan de onderzoeken van Fieldlab Evenementen. Daarom werd tijdens deze bijeenkomst ook nadrukkelijk stil gestaan bij de leercurve voor de universiteiten zelf. Wat hebben zij er van geleerd en welke nieuwe kennis nemen ze mee? Leo Kemps, directeur LCB: “Dit project is exemplarisch voor hoe het altijd zou moeten. We zijn begonnen op basis van vertrouwen en niet op basis van goedgekeurd papierwerk en cijfers”. 
 
Bart Ashman, managing director ClickNL: “Alle verzamelde data is een gigantische bron van informatie. Het is goed om iets te meten maar het is ook goed om het écht te weten. Op basis van deze informatie kan zoveel meer onderzocht worden, maar je ziet dat er niet alleen behoefte is aan technologische innovatie. Je dient ook stil te staan bij sociale innovatie. Betrek de burgers erbij!” “ 
 
Het slotwoord was voor Maarten van Rijn, themamanager LCB Evenementenlogistiek: “We hebben in een korte tijd onder grote maatschappelijke druk iets geweldig gepresteerd. Dat kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen. Privaat/publieke samenwerking (PPS) zouden wij in de toekomst ook beter PS-constructies kunnen noemen: PS, we vertrouwen elkaar!”.  
 
Kijk hier naar een impressie van de bijeenkomst bij BUas.
De gehele bijeenkomst kan je hier terugkijken
Op de website van Fieldlab Evenementen vind je alle protocollen en resultaten.
 
  
 

 
Foto

Ander Nieuws

's-Hertogenbosch tekent Green Deal met 30 partners.

Bevoorrading Bossche binnenstad: schoon en slim.

lees meer

Samenwerken aan een leefbare stad

Volop uitdagingen om doelen te bereiken voor een leefbare stad

lees meer

Structurele verbinding bietencampagne gestart: Subsidie voor Modal Shift

Suikerbieten duurzaam getransporteerd via het water.

lees meer