Duurzame stadslogistiek vraagt om inzicht in stakeholders

Datum 01-03-2023

Er is nog volop werk aan de winkel in de samenwerking tussen diverse stakeholders in de stadslogistiek om in de komende jaren tot duurzame logistieke oplossingen in Nederlandse binnensteden te komen. Dat blijkt uit het onderzoek dat Elias De Vriese (student supply chain management Tilburg Univeristy) voor LCB Leefbare Stad heeft verricht naar duurzame stadslogistiek. 
 
Voor zijn onderzoek hield De Vriese een uitgebreide enquête onder inwoners, overheden, vervoerders en verzenders/ontvangers. Daarin werd ingegaan op drie onderwerpen:
- Wat zijn de criteria voor duurzame stadslogistiek?
- Welke indicatoren zijn er voor duurzame stadslogistiek?
- Waar geven partijen de voorkeur aan?
 
Grote verschillen
‘Ik wilde graag te weten komen of alle partijen wel op dezelfde lijn zitten voor wat betreft stadslogistiek in de binnenstad’, vertelt Elias. ‘Weet een gemeente bijvoorbeeld wat een vervoerder wil in de binnenstad en andersom? Er zijn duidelijk gebieden waar al overeenstemming aanwezig is. Maar er zijn ook grote verschillen op een aantal punten in kaart gebracht.’ Hij benoemt enkele voorbeelden. ‘Eén van de indicatoren voor duurzame stadslogistiek is het aantal kwetsbare objecten dat een logistiek voertuig passeert op weg naar zijn bestemming. Denk daarbij aan kinderdagverblijven of scholen. Uit de antwoorden bleek dat inwoners, overheden en ontvangers dit belangrijk vinden, terwijl vervoerders hier veel minder waarde aan hechten. Andersom zien we dat vervoerders duidelijk kijken naar opbrengst, kosten en reistijd, terwijl inwoners, overheden en ontvangers dat veel minder interessant vinden.’ Daarnaast zijn er ook indicatoren waar alle betrokken partijen veel waarde aan hechten, zoals toegankelijkheid, personenveiligheid, CO2-uitstoot en luchtvervuiling.  
 
Versnellen van de dialoog
Interessant zijn ook de mispercepties die De Vriese in zijn analyse vaststelt. ‘De grootste misperceptie van inwoners zit bijvoorbeeld in een overschatting van economische duurzaamheid voor de overheid en vervoerders. De overheid daarentegen overschat economische duurzaamheid voor inwoners en vervoerders. Verder onderschat de overheid het belang van milieu voor inwoners. Vervoerders daarentegen onderschatten de sociale duurzaamheid van de overheid, maar ze overschatten het belang van milieu bij diezelfde overheid.’
 
Volgens De Vriese lopen de meningen van de verschillende stakeholders op het gebied van duurzame stadslogistiek op diverse onderwerpen nog altijd behoorlijk uiteen. 'Er is ook geen eenduidig beeld over de rol van de overheid in dit verhaal. Dat kan ingewikkeld zijn voor andere betrokken partijen. Het zou mooi zijn als de resultaten van mijn onderzoek kunnen bijdragen aan het versnellen van de dialoog tussen verschillende partijen om zo samen tot een duurzaam, efficiënt en flexibel logistiek systeem te komen in de binnenstad. Want alleen als inwoners, overheden, vervoerders en verzenders/ontvangers met elkaar in gesprek gaan, kun je tot passende oplossingen komen.’
 
Download het verslag van Elias De Vriese hier.

Ander Nieuws

Piet Berkers genomineerd voor de Zorgverslimmer Award 2024

Veel te winnen met re-use en refuse van zorgmiddelen

lees meer

LCB sluit onderzoek af met donatie aan Suriname

Incontinentiemateriaal en medische hulpmiddelen geschonken aan Stichting 'Kleurrijk Leven voor Suriname'

lees meer

Digitale kijkdoos genereert betrouwbare inzichten voor de stad

Regio Deal Leebare Stad eindigt met een nieuwe start

lees meer