Ontdek de meerwaarde van beeldregistratie.

Datum 12-01-2022

Cameraregistratie biedt enorme kansen voor de logistieke sector om de operationele processen te verbeteren. ‘In bijna alle parkeergarages wordt bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van camera’s voor kentekenregistratie om het proces van in- en uitrijden te versnellen en gebruikersvriendelijker te maken. Maar veel logistieke bedrijven hebben een dergelijke stap nog niet gezet’, zegt Bas Groot, projectleider DALI bij Logistics Community Brabant (LCB). ‘Daar willen wij verandering in brengen. Samen met Sentors bieden wij logistieke bedrijven daarom laagdrempelig de mogelijkheid om hier ervaring mee op te doen.’
 
Met behulp van cameraregistratie kunnen bij distributiecentra bijvoorbeeld kentekens worden geregistreerd van vrachtwagens die het terrein oprijden en verlaten. Bij containeroverslagen kunnen de camera’s worden ingezet voor de registratie van containernummers (de zogenoemde BIC codes) en het herkennen van de gevaarlijke stoffen (de zogenoemde GEVI en UN codes).
 
Meerwaarde van beeldregistratie
‘Veel logistieke bedrijven willen aan de slag met data. Het ontbreekt echter vaak aan betrouwbare data of aan de mogelijkheid om laagdrempelig ervaringen op te doen. Tegelijkertijd is er bij veel logistieke bedrijven is ruimte voor verbetering op het gebied van planning en organisatie’, legt Bas Groot uit. ‘Wij willen hen graag de kans bieden om zelf de meerwaarde te ervaren van beeldregistratie bij hun distributiecentra. Daarom hebben wij in samenwerking met Sentors een mobiel cameraregistratie systeem aangeschaft, waar logistieke bedrijven gebruik van kunnen maken. Zo kunnen zij hier ervaring opdoen met het geautomatiseerd verzamelen van data. Door deze te analyseren krijgen zij meer inzicht in hun eigen logistieke processen. Namens LCB, kunnen logistieke hbo- en wo-studenten hen hierbij ondersteunen en daarnaast ook opdrachten uitvoeren voor bedrijven.’
 
Waardevolle data
Sander Maas van Sentors is ervan overtuigd dat in de logistieke sector nog een wereld te winnen is op het gebied van cameraregistratie en data analyse. ‘Bij de meeste grote zeehavens worden al cameraregistratie systemen gebruikt. Maar bij kleinere binnenlandse containeroverslagen is dat vaak nog niet het geval. Ook bij de grote logistieke dienstverleners, die eveneens tientallen vrachtwagens per dag verladen, kan hun operatie efficiënter ingericht worden. Tevens kun je hiermee ook schades vastleggen, zodat het aantal disputen daarover sneller kan worden beslecht. Maar ook voor andere bedrijven is dergelijke informatie interessant, denk aan het vastleggen van bouwverkeer dat naar een bouwsite in de binnenstad gaat, waar de gemeentes steeds meer eisen aan stellen. Een mobiel cameraregistratie systeem kan hen helpen om meer inzicht te creëren of bewijsvoering vast te leggen in hun logistieke processen.’
 
Tijdwinst
Het voordeel van het DALI mobiel cameraregistratie systeem is dat het makkelijk verplaatsbaar is en op meerdere plekken ingezet kan worden. Maas: ‘Daardoor kunnen wij het systeem bij meerdere logistieke partijen demonstreren en laten zien hoe het werkt. Want het verzamelen en analyseren van data en digitaliseren van processen zorgt voor een snellere afhandeling van processen en biedt organisaties tijdwinst en de mogelijkheid om hun ruimte beter te benutten.’ Hij noemt enkele voorbeelden: ‘Met kentekenregistratie bij aankomst op een distributiecentrum zijn de vrachtwagens bij binnenkomst al bekend en kan de planning direct een losplaats aanwijzen. Zo kan de bezetting op een distributiecentrum beter geoptimaliseerd worden. Daarnaast ontstaat ook betrouwbaar inzicht in de piekmomenten en wachttijden op een locatie, zodat op deze momenten voor een betere spreiding kan worden gezorgd. 
 
Schade aantonen
Volgens Maas biedt cameraregistratie bij containeroverslagen nog meer voordelen. ‘Containers gaan de hele keten door, waardoor er geregeld schade ontstaat aan een container. Nu is het vaak nog zo dat de schadeafwikkeling door de containeroverslag geregeld en betaald wordt, omdat er geen bewijs is hoe de container binnenkwam. Maar een schade kan net zo goed ergens al eerder in het logistieke proces zijn ontstaan. Met cameraregistratie kan worden aangetoond dat de container mogelijk al beschadigd was bij aankomst, waardoor zij niet onterechte opdraaien voor de schadekosten.’
 
Ervaring opdoen
Groot: ‘Binnen het DALI-project kunnen geïnteresseerde bedrijven laagdrempelig kennismaken er ervaring op doen met de toegevoegde waarde van beeldregistratie, indien gewenst met ondersteuning van hbo- of wo-studenten Logistiek en Supply Chain. En als partner in het DALI-project is ook Sentors beschikbaar om ondersteuning te bieden en  bedrijven op weg te helpen.’

Bas Groot

some
Docent / Projectleider

Ander Nieuws

Piet Berkers genomineerd voor de Zorgverslimmer Award 2024

Veel te winnen met re-use en refuse van zorgmiddelen

lees meer

LCB sluit onderzoek af met donatie aan Suriname

Incontinentiemateriaal en medische hulpmiddelen geschonken aan Stichting 'Kleurrijk Leven voor Suriname'

lees meer

Digitale kijkdoos genereert betrouwbare inzichten voor de stad

Regio Deal Leebare Stad eindigt met een nieuwe start

lees meer