Apotheken ondersteunen LCB retourencentrum

Datum 12-10-2022

Logistics Community Brabant (LCB) en de serviceapotheken De Poort en De Grebbe uit Bergen op Zoom gaan samen aan de slag om overtollig verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal in te zamelen en opnieuw uit te geven. Dit komen beide partijen overeen door het tekenen van een memorandum van overeenstemming. Hiermee zijn De Poort en De Grebbe de eerste apotheken die samenwerken ten behoeve van het retourencentrum. Eerder tekenden verschillende zorginstellingen al een overeenstemming. 
 
Het is al jaren een probleem in de zorg; verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal wordt eenmalig -vaak in grote hoeveelheden- uitgegeven. Als een product niet meer wordt gebruikt omdat bijvoorbeeld wordt overgestapt op een ander artikel of omdat de gebruiker overlijdt, dan blijft er een grote hoeveelheid ongebruikt materiaal over. Materiaal wat nog heel goed opnieuw te gebruiken is. 
 
Piet Berkers, themamanager LCB Zorglogistiek: “We zijn erg blij met de deelname van deze apotheken aan ons project. Onze focus is het in kaart brengen van de verspilling en vervolgens het terugdringen van deze verspilling door de mogelijkheden van verantwoorde heruitgifte te bekijken.”
 
Partijen binden 
De samenwerking tussen LCB en beide serviceapotheken is in eerste instantie voor 1 jaar. In dat jaar leveren apotheken De Poort en De Grebbe overtollige producten aan LCB. LCB stelt op haar beurt deze geretourneerde producten ter beschikking aan goede doelen, zorginstellingen en hulpbehoevende particulieren in binnen- en buitenland. Dit gaat verlopen via het LCB Zorgplein, een online marktplaats die momenteel wordt ontwikkeld. 
 
Door de samenwerking ontstaat er ook ruimte om, met behulp van hbo- en wo-studenten, onderzoek te doen naar logistieke processen in de zorg. In het voorbije jaar is wel gebleken dat niet alle processen hierin soepel verlopen. Mogelijk kunnen er met wat eenvoudige logistieke ingrepen en innovaties, grotere ontwikkelingen in gang worden gezet. 
 
Na het eerste jaar van samenwerking, evalueren beide partijen de samenwerking. Doel is om in de toekomst meerdere apotheken te enthousiasmeren en deelgenoot te laten zijn van het oplossen van een groot landelijk probleem. 
 
Regiodeal Retourmedicatie
LCB kan deze samenwerking uitvoeren onder de noemer van de Regiodeal Retourmedicatie. Deze subsidie, die verstrekt is voor de duur van 3 jaar, geeft het LCB-thema Zorglogistiek de ruimte om te onderzoeken in hoeverre een centrum voor heruitgifte economisch en maatschappelijk haalbaar is. 

Jan Akkermans

some
Projectleider zorglogistiek

Ander Nieuws

Zorgprofessionals pakken door: van Awareness naar Actie

Werkgroep zet zich samen met LCB in tegen medicijnverspilling.

lees meer

Europese Commissie keurt 22,5 miljoen steun vervoerssector goed

Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor

lees meer

Nieuwe datagedreven toepassingen voor de logistieke markt

DALI sluit af bij team Jumbo-Visma

lees meer