Versnelde innovaties door structurele inzet studenten in learning community

Datum 14-04-2021

Onder de noemer ‘Living Innovation Lab’ gaan Logistics Community Brabant en Ingram Micro van start met de structurele inzet van studentenonderzoek op logistieke vraagstukken. Daarmee zetten beide partijen in op een doorlopende samenwerking waarin direct gereageerd kan worden op actuele vraagstukken. De oplossingen en innovaties die hieruit voortkomen worden beschikbaar gesteld aan de markt. In april ondertekende LCB en Ingram Micro een samenwerkingsovereenkomst voor tenminste 3 jaar.  
 
Een learning community is een veelgebruikt effectief middel om Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek bij elkaar te brengen. Bedrijven worden hiermee gevoed door frisse ideeën vanuit het onderwijs en studenten doen ervaring op binnen het bedrijfsleven. De theorie vertaald in praktijkervaringen! Dit is ook de opzet van het Living Innovation Lab van LCB en Ingram Micro; periodiek worden specifieke vraagstukken in de context van Ingram Micro gedefinieerd die aansluiten op de behoeften en profielen van studenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mix van studenten, docenten, LCB-professionals, medewerkers van Ingram Micro en overige specialisten. Door de structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring 'gestapeld' en overgedragen zodat daarna een nieuwe groep studenten er mee aan de slag kan.
 
Bart de Man en Jack Heijkans van Ingram Micro in koor: “De samenwerking spant een welkome brug tussen diverse opleidingen en onze organisatie. Deze verbinding is cruciaal voor het innovatief door-ontwikkelen van onze organisatie, onze medewerkers, onze studenten en voor onze partners voor wie wij continu de dienstverlening verbeteren en innoveren.”
 
Binnen de samenwerking van het Living Innovation Lab hebben LCB en Ingram Micro een aantal basisdoelen gedefinieerd die zij gezamenlijk willen nastreven:  
• oppakken van/bijdragen aan innovatie vraagstukken uit de praktijk;
• kennisontwikkeling;
• werven, binden en boeien talent;
• bevorderen open samenwerking tussen partijen;
• versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.
 
Als neutrale organisatie is LCB bij uitstek een partij om dergelijke learning communities te faciliteren. Bas Holland van LCB: “Het mooie van een Living Innovation Lab-aanpak is dat er gezamenlijk structureel gewerkt wordt aan nieuwe kennis en innovatie die we steeds verder doorstapelen. Ook de mix van een partij als Ingram Micro en de aan LCB verbonden kennisinstellingen is heel relevant. Je krijgt zo een heel interessante ‘clash’ van allerlei expertises, skills, inzichten en ervaringen. Samen kom je zo écht verder.“
 
Dit voorjaar werken LCB en Ingram Micro aan de concrete invulling van de learning community. Karlijn Lips van LCB gaat daarbij aan de slag om de juiste HBO- en WO-studenten te koppelen zodat na de zomervakantie van 2021 de eerste vraagstukken in het kader van warehouse inrichting, "control room" sturingsmodellen en andere innovatieve opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Dit alles om de logistieke operatie continu aan te passen aan de dynamische en groeiende logistieke omgeving.

Karlijn Lips

some
Fresh Brain Coordinator

Ander Nieuws

Transport en Logistiek Nederland omarmt digitaliseringsscan

Nóg eens 100 bedrijven worden ondersteund met de scan

lees meer

Interesse in data science in de logistiek stijgt

LCB en Universiteit van Twente verwelkomen nieuwe cursisten

lees meer

Leo Kemps neemt afscheid van LCB

De sinaasappel uitwringen tot er geen sap meer uitkomt; is dat partnership?!

lees meer