Retourmedicatie uit Breda vangnet voor Surinaamse tekorten

Datum 26-11-2020

Dinsdag 24 november heeft de Minister van Volksgezondheid in Suriname, Drs. Amar Ramadhin, een grote voorraad ongebruikte Nederlandse medicijnen in ontvangst genomen. De medicijnen, afkomstig van ziekenhuizen, zorginstellingen en inwoners uit de gemeente Breda, zijn bestemd voor de ziekenhuizen in Suriname, waaronder ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De medicijnen zijn ingezameld door Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant met als doel om medicijnverspilling tegen te gaan. 
 
De overhandigde voorraad Nederlandse medicijnen is bedoeld als een geschenkzending voor Suriname. Al enige tijd kampen zij met schaarste aan medicamenten, waardoor elke geschenkzending van bruikbare en goed gecontroleerde geneesmiddelen momenteel van harte welkom is. Veel van deze medicijnen worden in Nederland niet meer benut, omdat ze als overtollig worden aangemerkt, terwijl ze nog heel goed bruikbaar zijn.
 
Bewustwordingscampagne
In Nederland wordt jaarlijks zo’n 20% van de uitgegeven medicatie niet gebruikt. Dit percentage staat gelijk aan vele honderden miljoenen euro’s per jaar. In Nederland kan overtollige medicatie ingeleverd worden bij de apotheek of milieustraat. Uit eerder LCB-onderzoek is gebleken dat slechts eenderde deel van de inwoners dit doet.
 
In samenwerking met o.a. de gemeente Breda is LCB daarom in 2020 gestart met een project om deze verspilling tegen te gaan. De inwoners van Breda zijn geattendeerd op de negatieve gevolgen van het onjuist retourneren. Dit heeft geleid tot meer inleveringen, mede doordat er extra inleverpunten werden gecreëerd. In het onderzoekscentrum, opgezet door Breda University of Applied Sciences, Rode Kruis Midden- en West-Brabant en LCB, werd al snel duidelijk dat een groot deel van de ingeleverde verpakkingen nooit eerder was geopend en ook nog ruim binnen de vervaldatum was.
 
Miriam Haagh, wethouder gezondheid en leren gemeente Breda: “Willen we de zorg betaalbaar houden dan moeten we samen zoeken naar oplossingen. Het is mooi dat studenten van verschillende studies de uitdaging is aangegaan om na te denken over het maatschappelijke vraagstuk van verspilling. Zij laten met dit project zien dat er heel veel winst te behalen is op dit vlak. De hoeveelheid ingeleverde medicatie is enorm. De vervolgstap is te onderzoeken hoe de uitgifte van medicatie verminderd kan worden zodat er minder weggegooid wordt. Ik ben benieuwd hoe de ‘fresh brains’ verder zullen gaan met dit logistieke vraagstuk. En dat we deze medicatie nu kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben is natuurlijk fantastisch.”
 
Humanitaire hulp
Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen beschikking over medicatie en sterven jaarlijks 10 miljoen mensen door het niet hebben van (soms heel eenvoudige) medicijnen. De situatie in Suriname pas hier ook in. Via LCB-contacten is het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid benaderd en gezamenlijk is besloten om de voorraad uit het onderzoekscentrum ter beschikking te stellen. De Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin: ”Op dit moment hebben wij onvoldoende medische voorraden en kunnen wij met deze schenkzending van LCB en de ingezette hulp van het Rode Kruis in een redelijke behoefte van onze Surinaamse bevolking voorzien. Deze geschenkzending komt ons dan ook goed van pas en komt ook op het juiste moment. Wij zijn LCB en het Rode Kruis in Nederland daar zeer erkentelijk voor! Ook zijn er enkele Surinaamse organisaties/bedrijven die ons te hulp zijn geschoten door het transport, een kostbare luchtvrachtzending, en de inklaring volledig voor hun rekening te nemen. Zonder hun hulp, zowel financieel als uitvoerend, was dit alles niet, en zeker niet op zo korte termijn, mogelijk geweest. Onze oprechte dank gaat ook naar hen uit.”  
 
Toezicht op het proces
Tijdens het gehele retourenproces – vanaf apotheek en andere inleverpunten tot aan het onderzoekscentrum – zijn apothekers geraadpleegd. Enkel onaangebroken schone verpakkingen zijn verzameld voor hergebruik, terwijl risico-producten (o.a. koelkast artikelen) zijn uitgesloten. 
 
De opslag in het onderzoekscentrum en het transport naar Suriname is uitgevoerd onder de Nederlandse wet- en regelgeving. De eindverantwoording in Suriname ligt bij Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BVGS) en de medicatie wordt uitsluitend na controle verspreid via de Surinaamse ziekenhuisapotheken. Leo Kemps, directeur LCB: “Het mooie resultaat van dit onderzoek is dat deze medicijnen herbruikbaar zijn, waardoor ze alsnog op een maatschappelijke verantwoorde wijze ingezet kunnen worden.”
 
Vervolgtraject
Voor de nabije toekomst wil LCB een continu proces op gaan zetten tussen Nederlandse zorginstellingen (met name de ziekenhuizen en verpleegtehuizen) ten behoeve van de ziekenhuizen in Suriname. Deze activiteiten zullen in nauwe samenwerking worden uitgevoerd met de medewerkers van het Rode Kruis in de regio Midden- en West Brabant. Inmiddels is vanuit Sierra Leone, Venezuela en Panama eveneens interesse getoond.
 

Piet Berkers

some
Themamanager Zorglogistiek

Ander Nieuws

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer

‘Groene Farmacie’ aan de slag met de verspilling van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers en zorgvezekeraars maken een vuist.

lees meer

LCB ontmoet het werkveld op Multimodaal Transport Expo 2022

Wij willen op Champions League niveau spelen in de logistiek.

lees meer