Datum 15-08-2021

Overheden en bedrijfsleven willen het vervoer van suikerbieten vanuit Limburg naar Cosun Beet Company in Dinteloord permanent van weg naar water verplaatsen. Dat scheelt duizenden vrachtwagenritten en draagt substantieel bij aan het verminderen van files. Daarnaast wordt bekeken of andere bedrijven op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord hun goederen straks ook via het water kunnen vervoeren. 
 
Om de mogelijkheden naar deze vorm van duurzaam en efficiënt goederenvervoer te verkennen en uiteindelijk de stap te zetten, hebben Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant, gemeente Steenbergen (waar Dinteloord onder valt), MCA Brabant en Logistics Community Brabant een intentieovereenkomst getekend. Deze volgt op een pilot die vorig jaar is uitgevoerd naar het vervoeren van bieten per schip tussen locaties in Stein en Born naar de fabriek van Cosun Beet in Dinteloord. 
 
De verplaatsing van het goederenvervoer van weg naar water heet ‘modal shift’ en scheelt volgens het bedrijf op termijn ruim 50.000 vrachtwagenbewegingen via onder andere de A16 en de A58. Voor de komende bietencampagne in het najaar wordt hiervoor een meer uitgebreide proef gedaan, waarbij 270.000 ton suikerbieten over water vervoerd worden. Dit scheelt al ruim 18.000 vrachtwagenritten in 2021. Cosun Beet Company streeft ernaar om zijn operaties te verduurzamen en wil naast de aanvoer van bieten ook mogelijkheden onderzoeken voor de afvoer van producten en verdere innovatie in de keten.
 
De gemeente Steenbergen en de provincie willen dat naast de suikerbieten in de toekomst ook andere goederenstromen over water gaan. Onder andere wordt onderzocht wat er mogelijk is voor andere bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland (Dinteloord). Tevens wordt gekeken naar de kansen van verdere innovaties in het transport van Dinteloord naar diverse locaties. Bovendien nemen de partijen in het onderzoek eventuele andere mogelijkheden voor modal shift en multimodaal transport in West Brabant mee.
 
De samenwerkende organisaties MCA Brabant en LCB bevorderen onder andere respectievelijk het multimodaal transport binnen de provincie Noord-Brabant en de innovatiekracht van de logistieke sector. De gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant ondersteunen de ambities van Cosun Beet Company met betrekking tot de modal shift en duurzaamheid, de provincie vanuit haar beleidskader mobiliteit 2030. 
 
Foto

Ander Nieuws

's-Hertogenbosch tekent Green Deal met 30 partners.

Bevoorrading Bossche binnenstad: schoon en slim.

lees meer

Samenwerken aan een leefbare stad

Volop uitdagingen om doelen te bereiken voor een leefbare stad

lees meer

Structurele verbinding bietencampagne gestart: Subsidie voor Modal Shift

Suikerbieten duurzaam getransporteerd via het water.

lees meer