BUas/LCB ondersteunen 9 Fieldlab proefevenementen

Datum 29-03-2021

Het zal je de afgelopen periode ongetwijfeld niet zijn ontgaan; de ‘Back to Live’ proefevenementen van Fieldlab Evenementen. Met meerdere kennisinstellingen en diverse partners uit het werkveld doen zij onderzoek naar het veilig heropstarten van evenementen in tijden van een COVID-pandemie. Docenten en studenten van de minor Crowd Safety van Breda University of Applied Sciences (BUas) en Logistics Community Brabant zijn hier bij betrokken. 

Door de Corona-maatregelen kunnen evenementen zeer beperkt georganiseerd worden. Dit heeft dan ook grote impact op de evenementen sector. Vanuit de evenementen sector is in samenwerking met de overheid daarom Fieldlab Evenementen tot stand gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast van de veilige en betrouwbare aanpak, in co-creatie met bedrijven, overheden, wetenschap, belangenorganisaties en publiek. Het programma van Fieldlab Evenementen is gericht op differentiatie van verschillende evenementen (zakelijk en publiek) en situaties (binnen en buiten, statisch of dynamisch, etc.) en het versneld teruggaan naar volledige operatie voor evenementen.
 
Daarvoor heeft Fieldlab Evenementen 8 bouwstenen bepaald die bijdragen aan de preventie en reductie van het risico op transmissie van het COVID-19 virus: gedrag, sneltesten, luchtkwaliteit, dynamiek, persoonlijke maatregelen, oppervlakte hygiëne, kwetsbare groepen en triage, tracken & tracen. Deze bouwstenen zijn gebaseerd op de customer journey van bezoekers van evenementen. Binnen de organisatie van de evenementen moet dit proces in een gecontroleerde omgeving plaatsvinden. Van aanschaf van een ticket, tijdens het evenement zelf, tot de reis naar huis en eventueel de periode daarna. Door aandacht voor procesmanagement en capaciteitscalculaties, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de gewenste bezoekersbezetting tijdens evenementen weer mogelijk is. De afgelopen periode hebben op deze manier diverse proefevenementen plaatsgevonden. Zo was er een zakelijk congres en een theatervoorstelling in het Beatrix Theater, een dance event en een popconcert in de Ziggo Dome, 2 voetbalwedstrijden en 2 festivals in Biddinghuizen. 
 
Namens BUas en LCB zijn Maarten van Rijn, Iris Kamphorst, Justin van de Pas, Simon Donders en Joep Coolen al enkele maanden druk in de weer met de organisatie en inrichting van de 3 toegewezen bouwstenen ‘dynamiek’, ‘gedrag’ en ‘triage, tracken & tacen’ en reproductie van de ingewonnen data. Iris Kamphorst: “Binnen deze bouwblokken kijken wij onder andere naar het aantal contactmomenten, contactduur en de processen tijdens de instroom, circulatie en uitstroom van de evenementen. Daarbij meten wij zeer nauwkeurig de afstand tussen mensen in het publiek, in combinatie met de contactduur. Onze resultaten brengen de complete bezoekersdynamiek in kaart, op basis waarvan de TU Delft samen met medische en universitaire experts een risicomodel maakt.
 

Ander Nieuws

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer

‘Groene Farmacie’ aan de slag met de verspilling van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers en zorgvezekeraars maken een vuist.

lees meer

LCB ontmoet het werkveld op Multimodaal Transport Expo 2022

Wij willen op Champions League niveau spelen in de logistiek.

lees meer